Обявления


ОДОБРЕН ПРОЕКТ НА ПУП-ПЗ – ОБЯВЛЕНИЕ № 01-2295/20.08.2021 ГОД.

вторник, 24 август 2021 42

На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, Община Луковит съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед №453/19.08.2021 г. е одобрен проект на подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ в обхват: ПИ с идентификатор 44327.225.114,…

ОДОБРЕН ПРОЕКТ НА ПУП-ПЗ – ОБЯВЛЕНИЕ № 01-2294/20.08.2021 ГОД.

вторник, 24 август 2021 48

На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, Община Луковит съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед №452/19.08.2021 г. е одобрен проект на подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ в обхват: ПИ с идентификатор 44327.225.115,…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1942/19.07.2021 г.

понеделник, 19 юли 2021 87

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 288/16.07.2021 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на проект за изменение на…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1581/08.06.2021 год.

вторник, 13 юли 2021 74

На основание чл. 140, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел „РУТОС“, съобщава на заинтересованите лица, че е издадена виза за проектиране от Главния архитект на Община Луковит за: “Проектиране…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1612/11.06.2021 год.

вторник, 13 юли 2021 61

На основание чл. 140, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел „РУТОС“, съобщава на заинтересованите лица, че е издадена виза за проектиране от Главния архитект на Община Луковит за: “Проектиране…

ОБЯВЛЕНИЕ №01-1864/12.07.2021 г.

понеделник, 12 юли 2021 56

На основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава на заинтересуваните лица, че е издадено разрешение за строеж №37 от 05.07.2021 г. за обект: „Постройка на допълващото застрояване – гараж“ в…

ОБЯВЛЕНИЕ №01-1427/26.05.2021 г.

четвъртък, 08 юли 2021 83

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Община Луковит, отдел „РУТОС”, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект на подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/  в обхват ПИ с идентификатор 44327.226.30,…

ОБЯВЛЕНИЕ №01-1426/26.05.2021 г.

четвъртък, 08 юли 2021 55

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Община Луковит, отдел „РУТОС”, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект на подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/  в обхват: ПИ с идентификатор 44327.225.112,…

ОБЯВЛЕНИЕ №01-1425/26.05.2021 г.

четвъртък, 08 юли 2021 54

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Община Луковит, отдел „РУТОС”, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект на подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/  в обхват: ПИ с идентификатор 44327.225.115,…

ОБЯВЛЕНИЕ №01-1424/26.05.2021 г.

четвъртък, 08 юли 2021 57

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Община Луковит, отдел „РУТОС”, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект на подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/  в обхват: ПИ с идентификатор 44327.225.114,…

ОБЯВЛЕНИЕ №01-1685/21.06.2021 г.

понеделник, 21 юни 2021 63

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 325/21.06.2021 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Комплексен проект за инвестиционна…

ОБЯВЛЕНИЕ №01-1426/26.05.2021 г.

четвъртък, 10 юни 2021 107

   На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Луковит, отдел „РУТОС” съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект на подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/  в обхват: ПИ с идентификатор…