Обявления


ОБЯВЛЕНИЕ № 01-98/13.01.2023 Г.

понеделник, 16 януари 2023 25

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел РУТОС съобщава, че с решение №467 от Протокол №56/30.12.202 2г. на Общински съвет гр. Луковит е разрешено изработването на:

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-3320/12.12.2022 Г.

сряда, 21 декември 2022 62

Община Луковит, дирекция ПРУТ, съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед № 563/09.12.2022 г. на кмета на Община Луковит е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план /ПИПУП/ - план за регулация и застрояване/ПРЗ/…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-3103/17.11.2022 Г.

сряда, 21 декември 2022 39

НА ВНИМАНИЕТО НА: ЮЛИЯН ВЕЛЧЕВ СЛАВЧЕВ – ГР. ЛУКОВИТ ОГНЯН МАРИНОВ МАРИНОВ – ГР. ЛУКОВИТ   На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Луковит, отдел РУТОС, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект на Подробен…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-3387/20.12.2022 Г.

вторник, 20 декември 2022 31

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел РУТОС съобщава, че с решение №459 от Протокол №55/12.12.2022 г. на Общински съвет Луковит е разрешено изработването на проект за подробен устройствен…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-3386/20.12.2022 Г.

вторник, 20 декември 2022 24

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел РУТОС съобщава, че с решение №458 от Протокол №55/12.12.2022 г. на Общински съвет Луковит е разрешено изработването на:

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-3095/16.11.2022 Г.

четвъртък, 15 декември 2022 40

НА ВНИМАНИЕТО НА: 1. ТАТЯНА ДИМИТРОВА ГЕНОВА ГР. ВАРНА; 2. ЕМИЛ МЕТОДИЕВ СТОЙКОВ ГР. СОФИЯ; На основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ, Община Луковит, отдел РУТОС, съобщава на заинтересуваните лица, че е издадено разрешение за строеж №68…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-2885/25.10.2022 Г.

четвъртък, 24 ноември 2022 38

НА ВНИМАНИЕТО НА: ЛЪЧЕЗАР ПЕТРОВ ЛАЗАРОВ   Община Луковит, отдел РУТОС, съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед №476/20.10.2022 г. е одобрен проект: „ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-2562/20.09.2022 Г.

четвъртък, 24 ноември 2022 36

НА ВНИМАНИЕТО НА: ВЕСЕЛИН ХРИСТОВ НЕНЧЕВ   На основание чл. 140, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел РУТОС, съобщава на заинтересованите лица, че е издадена виза за проектиране от Главния архитект…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-2563/20.09.2022 Г.

четвъртък, 24 ноември 2022 38

НА ВНИМАНИЕТО НА: 1. ЛИЛИЯ ПЕТКОВА ХРИСТОВА  ГР.ВАРНА 2. ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ ЙОТОВ  ГР.СОФИЯ   На основание чл. 140, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел РУТОС, съобщава на заинтересованите лица,…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-3013/07.11.2022 Г.

понеделник, 07 ноември 2022 54

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел РУТОС съобщава, че със Заповед №508/03.11.2022 г. на кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на  подробния…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-3012/07.11.2022 Г.

понеделник, 07 ноември 2022 53

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел РУТОС съобщава, че със Заповед №507/03.11.2022 г. на кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на  подробния…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-2935/28.10.2022 Г.

петък, 28 октомври 2022 56

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел РУТОС съобщава, че със Заповед №498/27.10.2022 г. на кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на  подробния…