Обявления


ОБЯВЛЕНИЕ №01-1364/20.05.2021 г.

вторник, 25 май 2021 63

              На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че с решение № 238, взето с протокол №27/28.04.2021год., на Общински съвет…

ОБЯВЛЕНИЕ №01-1363/20.05.2021 г.

вторник, 25 май 2021 57

              На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че с решение № 240, взето с протокол №27/28.04.2021год., на Общински съвет…

ОБЯВЛЕНИЕ №01-1362/20.05.2021 г.

вторник, 25 май 2021 54

              На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че с решение № 241, взето с протокол №27/28.04.2021год., на Общински съвет…

ОБЯВЛЕНИЕ №01-1361/20.05.2021 г.

вторник, 25 май 2021 53

              На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че с решение № 242, взето с протокол №27/28.04.2021год., на Общински съвет…

ОБЯВЛЕНИЕ №01-1360/20.05.2021 г.

вторник, 25 май 2021 51

              На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че с решение № 237, взето с протокол №27/28.04.2021год., на Общински съвет…

ОБЯВЛЕНИЕ №01-1359/20.05.2021 г.

вторник, 25 май 2021 51

              На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че с решение № 239, взето с протокол №27/28.04.2021год., на Общински съвет…

ОБЯВЛЕНИЕ №01-1303/14.05.2021 г.

петък, 14 май 2021 70

На основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 243/12.05.2021 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Комплексен проект за инвестиционна…

ОБЯВЛЕНИЕ №01-1264/11.05.2021 г.

петък, 14 май 2021 68

              На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 239/05.05.2021 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено…

СЪОБЩЕНИЕ НА ВНИМАНИЕТО НА МАЯ МАРИНОВА ГАЙДАРОВА

четвъртък, 13 май 2021 78

Община Луковит, отдел РУТОС, съобщава, че с протокол от 26.01.2021 год. на комисията по чл. 210 от ЗУТ е определено обезщетение за право на преминаване и прокарване на  водопровод в имот № 20688.78.2, с площ от 23,864 дка, сервитут 1,346…

СЪОБЩЕНИЕ №0-967/06.04.2021г.

понеделник, 10 май 2021 80

На вниманието на КРАСИМИР ВЕСЕЛИНОВ ИЛИЕВ           На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава на заинтересуваните лица, че е издадено разрешение за строеж №16 от 16.03.2021г.…