Обявления


ОБЯВЛЕНИЕ № 01-2544/13.09.2021 ГОД.

сряда, 15 септември 2021 7

              На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 484/13.09.2021 год. на кмета на Община Луковит е разрешено…

ОДОБРЕН ПРОЕКТ НА ПУП-ПЗ – ОБЯВЛЕНИЕ № 01-2298/20.08.2021 ГОД.

вторник, 24 август 2021 39

На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, Община Луковит съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед №456/19.08.2021 г. е одобрен проект на подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ в обхват: ПИ с идентификатор 44327.226.30,…

ОДОБРЕН ПРОЕКТ НА ПУП-ПЗ – ОБЯВЛЕНИЕ № 01-2297/20.08.2021 ГОД.

вторник, 24 август 2021 25

На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, Община Луковит съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед №455/19.08.2021 г. е одобрен проект на подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ в обхват: ПИ с идентификатор 44327.225.112,…

ОДОБРЕН ПРОЕКТ НА ПУП-ПЗ – ОБЯВЛЕНИЕ № 01-2296/20.08.2021 ГОД.

вторник, 24 август 2021 19

На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, Община Луковит съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед №454/19.08.2021 г. е одобрен проект на подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ в обхват: ПИ с идентификатор 44327.225.113,…

ОДОБРЕН ПРОЕКТ НА ПУП-ПЗ – ОБЯВЛЕНИЕ № 01-2295/20.08.2021 ГОД.

вторник, 24 август 2021 23

На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, Община Луковит съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед №453/19.08.2021 г. е одобрен проект на подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ в обхват: ПИ с идентификатор 44327.225.114,…

ОДОБРЕН ПРОЕКТ НА ПУП-ПЗ – ОБЯВЛЕНИЕ № 01-2294/20.08.2021 ГОД.

вторник, 24 август 2021 35

На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, Община Луковит съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед №452/19.08.2021 г. е одобрен проект на подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ в обхват: ПИ с идентификатор 44327.225.115,…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1942/19.07.2021 г.

понеделник, 19 юли 2021 69

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 288/16.07.2021 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на проект за изменение на…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1581/08.06.2021 год.

вторник, 13 юли 2021 54

На основание чл. 140, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел „РУТОС“, съобщава на заинтересованите лица, че е издадена виза за проектиране от Главния архитект на Община Луковит за: “Проектиране…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1612/11.06.2021 год.

вторник, 13 юли 2021 48

На основание чл. 140, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел „РУТОС“, съобщава на заинтересованите лица, че е издадена виза за проектиране от Главния архитект на Община Луковит за: “Проектиране…

ОБЯВЛЕНИЕ №01-1864/12.07.2021 г.

понеделник, 12 юли 2021 45

На основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава на заинтересуваните лица, че е издадено разрешение за строеж №37 от 05.07.2021 г. за обект: „Постройка на допълващото застрояване – гараж“ в…

ОБЯВЛЕНИЕ №01-1427/26.05.2021 г.

четвъртък, 08 юли 2021 63

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Община Луковит, отдел „РУТОС”, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект на подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/  в обхват ПИ с идентификатор 44327.226.30,…

ОБЯВЛЕНИЕ №01-1426/26.05.2021 г.

четвъртък, 08 юли 2021 42

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Община Луковит, отдел „РУТОС”, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект на подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/  в обхват: ПИ с идентификатор 44327.225.112,…