Обявления


СЪОБЩЕНИЕ № 01-3268/17.11.2021 ГОД.

сряда, 19 януари 2022 8

На основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава на заинтересуваните лица, че е издадено разрешение за строеж №58 от 11.11.2021 г. за обект: „Постройка на допълващото застрояване, със спомагателно,…

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ОТНОСНО ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОВОС НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ИВО МАРИНОВ ПЕЕВ

сряда, 12 януари 2022 21

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Луковит съобщава за постъпила информация за преценяване на необходимостта от извършване…

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ОТНОСНО ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОВОС НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЕТ „ГУЧОВЕЦ – ТОШКО ИВАНОВ“

сряда, 05 януари 2022 59

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Луковит съобщава за постъпила информация за преценяване на необходимостта от извършване…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-26/05.01.2022 ГОД.

сряда, 05 януари 2022 30

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава че със Заповед № 696 от 31.12.2021 г. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на  проект за  изменение  …

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-27/05.01.2022 ГОД.

сряда, 05 януари 2022 34

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава че със Заповед № 697 от 31.12.2021 г. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на  проект за  изменение  …

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-3332/23.11.2021 ГОД.

сряда, 29 декември 2021 29

НА  ВНИМАНИЕТО НА РЕНИ АНГЕЛОВА МЕТОДИЕВА И ОФЕЛИЯ ВАСИЛИВА МАРИНОВА Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед № 621 от 22.11.2021 г. на Кмета на Община Луковит е одобрен проект за…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-3121/04.11.2021 ГОД.

вторник, 07 декември 2021 28

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Луковит, отдел „РУТОС”, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект на подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/  в обхват: ПИ с идентификатор 44327.225.113,…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-3122/04.11.2021 ГОД.

вторник, 07 декември 2021 34

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Луковит, отдел „РУТОС”, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект на подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/  в обхват: ПИ с идентификатор 44327.225.112,…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-3120/04.11.2021 ГОД.

вторник, 07 декември 2021 34

На основание чл. 128, ал .3 от ЗУТ, Община Луковит, отдел „РУТОС”, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект на подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ в обхват: ПИ с идентификатор 44327.225.114,…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-3119/04.11.2021 ГОД.

вторник, 07 декември 2021 36

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Луковит, отдел „РУТОС”, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект на подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ в обхват: ПИ с идентификатор 44327.225.115,…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-3118/04.11.2021 ГОД.

вторник, 07 декември 2021 42

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Луковит, отдел „РУТОС”, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект на подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ в обхват: ПИ с идентификатор 44327.226.30,…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-3025/26.10.2021 ГОД.

вторник, 26 октомври 2021 90

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС” съобщава, че със Заповед №563/21.10.2021 г. на кмета на Община Луковит е разрешено изработването на проект за изменение на подробен…