ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ДО СТАНОВИЩЕ НА „АСС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД

петък, 04 август 2023 184

Осигуряване на обществен достъп от 04.08.2023 г. до 11.08.2023 г. включително, на заинтересуваните лица или организации и на вносителите на предложения, препоръки, мнения и възражения до Становище на „АСС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД по проведени срещи за обществено обсъждане на Доклада за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) за инвестиционно предложение „Добив и първична преработка на варовици за строителни материали от находище „Гечовското“, разположено в  землището на с. Бежаново, община Луковит, област Ловеч“, в изпълнение на чл. 17, ал. 6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

 

Файлове:

1 - Становище на „АСС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД по чл. 17, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

https://www.livechatalternative.com/