Обявяване по реда на чл. 62а, ал. 3 от Закона за водите на Съобщение на Басейнова дирекция „Дунавски район“ за водовземане от подземни води от „ТК 1 - Агро Инвестмънтс - Петревене“ и „ТК 2 - Агро Инвестмънтс - Тодоричене“

петък, 25 август 2023 151

По реда на чл. 62а, ал. 3 от Закона за водите, Община Луковит обявява Съобщение изх. №РР-02-161 (1)/25.08.2023 г. на Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, за водовземане от подземни води от „ТК 1 - Агро Инвестмънтс - Петревене“ и „ТК 2 - Агро Инвестмънтс - Тодоричене“.

 

Файлове:

1 - Съобщение изх. №РР-02-161(1)/25.08.2023 г.

https://www.livechatalternative.com/