Обявяване по реда на чл. 62а, ал. 3 от Закона за водите на Съобщение на Басейнова дирекция „Дунавски район“ за ползване на повърхностен воден обект - изграждане на нов мост на река Вит при км 91+650 от АМ „Хемус“

петък, 18 август 2023 154

По реда на чл. 62а, ал. 3 от Закона за водите, Община Луковит обявява Съобщение изх. №РР-04-34 (6)/17.08.2023 г. на Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, за ползване на повърхностен воден обект с цел изграждане на нови системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти – Изграждане на нов мост на река Вит при км 91+650 от АМ „Хемус“.

 

Файлове:

1 - Съобщение изх. №РР-04-34(6)/17.08.2023 г.

https://www.livechatalternative.com/