ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.26, АЛ.2, ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

неделя, 21 юли 2013 563

Община Луковит уведомява всички заинтересовани лица, че в официалната интернет страница на общината е публикуван ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ ОТ ОБЩИНА ЛУКОВИТ и мотиви, изготвени на основание чл.28, ал.2 от Закона за нормативните актове (ЗНА).
Достъп до проекта е предоставен и в Информационния център на Община Луковит, като по този начин е дадена възможност на всички заинтересувани лица да се запознаят с него и да изразят становища, предложения и възражения.
На основание чл. 26, ал. 2 от ЗНА, във връзка с чл. 77 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), в 14-дневен срок, считано от 01.02.2013 г., всички заинтересовани лица могат да подават становища, предложения и възражения, относно изготвения ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ ОТ ОБЩИНА ЛУКОВИТ.
Всички становищата, предложения и възражения могат да бъдат депозирани в Информационния център на Община Луковит, ул. „Възраждане” ¹ 73 или на e-mail: