ОБЯВИ ЗА ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ В СЪВМЕСТНОТО КОМАНДВАНЕ НА СПЕЦИАЛНИТЕ ОПЕРАЦИИ И В НАЦИОНАЛНАТА ГВАРДЕЙСКА ЧАСТ

четвъртък, 04 юли 2024 101

Със заповед №ЗРД-585/19.06.2024 г. на командира на Съвместното командване на специалните операции са обявени 53 (петдесет и три) вакантни длъжности за войници в Съвместното командване на специалните операции, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина.

Кандидатите за участие в конкурса трябва да отговарят на следните изисквания:

Да имат средно или по-високо образование по специалността, за която кандидатстват;

Към дата на приемане на военна служба да не са по-възрастни от 40 години, а лицата, отговарящи на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ, да не са по-възрастни от 46 години за упражнилите правото си на пенсия и не по-възрастни от 49 години за неупражнилите правото си на пенсия;

Да са годни за военна служба;

Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

Да нямат друго гражданство;

Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение“ ;

Да покриват нормативите за физическа годност;

Да са психологично пригодни за приемане на военна служба.

Размерът на основното месечно възнаграждение е не по-малък от 1555 лева.

Срокът за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен-Ловеч е 16.08.2024 г.

* * *

Със заповед №РД-269/24.06.2024 г. на командира на Националната гвардейска част са обявени 153 (сто петдесет и три) вакантни длъжности за войници в Националната гвардейска част, военно формирование София, които следва да се заемат след провеждане на конкурс за приемане на военна служба.

Кандидатите за вакантните длъжности следва да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВС на БР, да имат средно или висше образование, да са български граждани, да не са осъждани, срещу тях да няма образувано наказателно производство, да са физически и психически годни за военна служа.

Във Военно окръжие ІІ степен-Ловеч се подава заявление по образец с приложени към него документи. Длъжностите ще се заемат след провеждане на конкурс, който включва изпит за определяне на физическата годност, тест за проверка на общата култура и събеседване. 

Размерът на основното месечно възнаграждение е не по-малък от 1555 лева.

Срокът за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен-Ловеч е 26.08.2024 г.

* * *

Информация за вакантните длъжности, необходимите документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ

гр. Ловеч, ул. „д-р Съйко Съев“ 33, тел.: 0885 408765; 0886 558614;

Офис за военен отчет в Община Луковит (гр. Луковит, ул. „Възраждане“ №73) и Община Угърчин (гр. Угърчин, пл. „Свобода“ №1), тел. 0889 199629;

На интернет страниците на Министерството на отбраната и Централното военно окръжие.


Споделете:

Свалете в PDF
https://www.livechatalternative.com/