ИЗСЛУШВАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА ОКРЪЖЕН СЪД ЛОВЕЧ И РАЙОНЕН СЪД ЛУКОВИТ

петък, 02 август 2019 342

На основание чл. 68, ал. 5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за провеждане на процедурата за избор на съдебни заседатели при Окръжен съд гр. Ловеч и при Районен съд гр. Луковит, избрана с Решение №553/25.06.2019 г. на Общински съвет Луковит, публикува СПИСЪК на допуснатите до изслушване кандидати за съдебни заседатели, както следва:

 1. Кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд гр. Ловеч
 1. Милчо Василев Милчев                                        
 1. Кандидати за съдебни заседатели за Районен съд гр. Луковит
 1. Габриела Николаева Иванова
 2. Марияна Костова Кръстева
 3. Диана Гаврилова Стойчева
 4. Георги Александров Черналиев
 5. Диана Иванова Цолова
 6. Екатерина Иванова Маринова
 7. Маргарита Николаева Михайлова- Цветкова
 8. Галина Николова Иванова
 9. Иван Иванов Иванов
 10. Виолета Йорданова Иванова
 11. Виолета Андреева Иванова
 12. Нина Иванова Крачунова
 13. Анелия Христова Кожухарова
 14. Евгени Лазаров Иванов
 15. Маргарита Георгиева Георгиева
 16. Анелия Василева Цонкова
 17. Диляна Илиева Георгиева
 18. Цецка Христова Стоянова
 19. Йорданка Върбанова Йорданова
 20. Надежда Николова Гешева- Хинова
 21. Маргарита Петрова Вълова
 22. Росица Николаева Дамянова

Изслушването на кандидатите за съдебни заседатели за Окръжен съд гр. Ловеч и за Районен съд гр.  Луковит ще се състои на 16.08.2019 г. /петък/ от 10:00 часа в сградата на Община Луковит, ул. „Възраждане“ №73, етаж 2, в Заседателната зала на Общински съвет Луковит.

Не по-късно от три работни дни преди изслушването юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на Общински съвет Луковит становища за кандидатите, включващи въпроси, които да им бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

 

Инж. Владимир Даскалов

Председател на Временна комисия за провеждане на процедура за избор на съдебни заседатели при Окръжен съд Ловеч и при Районен съд Луковит, създадена с Решение №553/25.06.2019 г. на Общински съвет Луковит

 

Файлове:

Документи на допуснатите до изслушване кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд Ловеч ./автобиографии, мотивационни писма и документи по чл.68, ал.3, т.9 от ЗСВ/

Документи на допуснатите до изслушване кандидати за съдебни заседатели за Районен съд Луковит ./автобиографии, мотивационни писма и документи по чл.68, ал.3, т.9 от ЗСВ/