Обявления


СЪОБЩЕНИЕ №01-377/08.02.2021 г.

четвъртък, 25 февруари 2021 20

    На вниманието на наследниците на Куно Ценков Дилов           На основание чл. 140, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел „РУТОС“, съобщава на заинтересованите…

СЪОБЩЕНИЕ №01-379/08.02.2021 г.

четвъртък, 25 февруари 2021 19

            На вниманието на наследниците на Мачко Маринов Мачков           На основание чл. 140, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел „РУТОС“,…

СЪОБЩЕНИЕ №01-529/15.02.2021 г.

четвъртък, 25 февруари 2021 28

а вниманието на наследниците на Динка Лалева Ничева             На основание чл. 140, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел „РУТОС“, съобщава на заинтересованите…

ОБЯВЛЕНИЕ №01-635/23.02.2021 г.

вторник, 23 февруари 2021 12

              На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС” съобщава, че със заповед № 70/19.02.2021 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено…

ОБЯВЛЕНИЕ №01-215/22.01.2021 г.

вторник, 09 февруари 2021 31

На вниманието на Юлиян Александров Иванов и Мика Бонева Иванова             На основание чл.140, ал.3 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел „РУТОС“, съобщава на заинтересованите…

ОБЯВЛЕНИЕ №01-383/08.02.2021 г.

понеделник, 08 февруари 2021 29

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че с решение № 198, взето с протокол №23/28.01.2021 год., на Общински съвет Луковит е разрешено изработването на подробен…

ОБЯВЛЕНИЕ №01-381/08.02.2021 г.

понеделник, 08 февруари 2021 29

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че с решение № 199, взето с протокол №23/28.01.2021 год., на Общински съвет Луковит е разрешено изработването на подробен…

ОБЯВЛЕНИЕ №01-380/08.02.2021 г.

понеделник, 08 февруари 2021 28

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че с решение № 186, взето с протокол №23/28.01.2021 год., на Общински съвет Луковит е разрешено изработването на подробен…

ОБЯВЛЕНИЕ №01-214/22.01.2021 г.

понеделник, 25 януари 2021 48

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 14/21.01.2021 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на проект за изменение на…

ОБЯВЛЕНИЕ №01-214/22.01.2021г.

петък, 22 януари 2021 45

На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава на заинтересуваните лица, че са издадени разрешения за строеж №3; №4; №5 и №6 от 21.01.2021г. за обект: „Гаражи с номера от 5 до 11 от гаражна група зад…

ОБЯВЛЕНИЕ №01-155/15.01.2021 г.

понеделник, 18 януари 2021 57

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел "РУТОС", съобщава, че със заповед № 6/14.01.2021 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на проект за изменение на подробен…

ОБЯВЛЕНИЕ №01-154/15.01.2021 г.

понеделник, 18 януари 2021 45

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел "РУТОС", съобщава, че със заповед № 7/14.01.2021 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на проект за изменение на подробен…