Обявления


СЪОБЩЕНИЕ №01-2000/17.07.2020 г.

вторник, 21 юли 2020 99

На основание чл.140, ал.3 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава на заинтересуваните лица, че на 16.07.2020 г. е издадена виза за проектиране от Главния архитект на Община Луковит за:…

ОБЯВЛЕНИЕ №01-1786/26.06.2020 г.

петък, 26 юни 2020 123

         На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед №333/26.06.2020 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването…

ОБЯВЛЕНИЕ №01-1785/26.06.2020 г.

петък, 26 юни 2020 115

              На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед №332/26.06.2020 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено…

ОБЯВЛЕНИЕ №01-1518/05.06.2020 г .

петък, 05 юни 2020 127

              На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед №285/04.06.2020 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено…

ОБЯВЛЕНИЕ №01-1517/05.06.2020 г.

петък, 05 юни 2020 117

              На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед №283/03.06.2020 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено…

ОБЯВЛЕНИЕ №01-1324/12.05.2020 г.

сряда, 13 май 2020 174

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС” съобщава, че с решение №102 от Протокол №8/29.04.2020 г. на Общински съвет гр. Луковит е разрешено изработването на за Подробен…

ОБЯВЛЕНИЕ №01-1127/13.04.2020 г.

вторник, 14 април 2020 158

              На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед №201/10.04.2020 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено…

ОБЯВЛЕНИЕ №01-1125/13.04.2020 г.

вторник, 14 април 2020 144

          На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС” съобщава, че с решение №73 от Протокол №8/30.03.2020 г. на Общински съвет гр. Луковит е разрешено…

ОБЯВЛЕНИЕ №01-1124/13.04.2020 г.

вторник, 14 април 2020 126

          На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС” съобщава, че с решение №85 от Протокол №8/30.03.2020 г. на Общински съвет гр. Луковит е разрешено…

ОБЯВЛЕНИЕ №01-1123/13.04.2020 г.

вторник, 14 април 2020 140

          На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС” съобщава, че с решение №84 от Протокол №8/30.03.2020 г. на Общински съвет гр. Луковит е разрешено…

ОБЯВЛЕНИЕ №01-1122/13.04.2020 г.

вторник, 14 април 2020 153

          На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС” съобщава, че с решение №83 от Протокол №8/30.03.2020 г. на Общински съвет гр. Луковит е разрешено…

ОБЯВЛЕНИЕ №01-1121/13.04.2020 г.

вторник, 14 април 2020 140

          На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС” съобщава, че с решение №90 от Протокол №8/30.03.2020 г. на Общински съвет гр. Луковит е разрешено…