Обявления


ОБЯВЛЕНИЕ № 01-2677/24.09.2021 ГОД.

сряда, 20 октомври 2021 13

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че с Заповед №495/21.09.2021г. е одобрено изменение на подробен устройствен план /ПУП/ - план за регулация и застрояване /ПРЗ/ в обхват урегулиран поземлен имот УПИ…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-2940/18.10.2021 ГОД.

сряда, 20 октомври 2021 14

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС” съобщава, че със Заповед №560/15.10.2021г. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на проект за изменение на Подробен…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-2941/18.10.2021 ГОД.

сряда, 20 октомври 2021 11

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС” съобщава, че със Заповед №559/15.10.2021г. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на проект за изменение на Подробен…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-2939/18.10.2021 ГОД.

сряда, 20 октомври 2021 7

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС” съобщава, че със Заповед №556/14.10.2021г. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на проект за Подробен устройствен…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-2571/15.09.2021 ГОД.

петък, 15 октомври 2021 49

На основание чл. 91, ал. 1, предложение последно от Административния процесуален кодекс (АПК), Община Луковит, отдел РУТОС, съобщава на заинтересованите лица, че е издадена Заповед №460 от 30.08.2021 год. на кмета на Община Луковит,…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-2835/08.10.2021 ГОД.

петък, 08 октомври 2021 35

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС” съобщава, че с решение №301 от Протокол №32/16.09.2021 г. на Общински съвет Луковит е разрешено изработването на Подробен устройствен…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-2836/08.10.2021 ГОД.

петък, 08 октомври 2021 27

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС” съобщава, че с решение №296 от Протокол №32/16.09.2021 г. на Общински съвет Луковит е разрешено изработването на Подробен устройствен…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-2837/08.10.2021 ГОД.

петък, 08 октомври 2021 28

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС” съобщава, че с решение №295 от Протокол №32/16.09.2021 г. на Общински съвет Луковит е разрешено изработването на Подробен устройствен…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-2544/13.09.2021 ГОД.

сряда, 15 септември 2021 44

              На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 484/13.09.2021 год. на кмета на Община Луковит е разрешено…

ОДОБРЕН ПРОЕКТ НА ПУП-ПЗ – ОБЯВЛЕНИЕ № 01-2298/20.08.2021 ГОД.

вторник, 24 август 2021 60

На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, Община Луковит съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед №456/19.08.2021 г. е одобрен проект на подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ в обхват: ПИ с идентификатор 44327.226.30,…

ОДОБРЕН ПРОЕКТ НА ПУП-ПЗ – ОБЯВЛЕНИЕ № 01-2297/20.08.2021 ГОД.

вторник, 24 август 2021 39

На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, Община Луковит съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед №455/19.08.2021 г. е одобрен проект на подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ в обхват: ПИ с идентификатор 44327.225.112,…

ОДОБРЕН ПРОЕКТ НА ПУП-ПЗ – ОБЯВЛЕНИЕ № 01-2296/20.08.2021 ГОД.

вторник, 24 август 2021 37

На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, Община Луковит съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед №454/19.08.2021 г. е одобрен проект на подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ в обхват: ПИ с идентификатор 44327.225.113,…