Обявления


ОБЯВЛЕНИЕ №01-2503/27.09.2023 г.

четвъртък, 28 септември 2023 43

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел РУТОС съобщава, че с Решение №558, взето с Протокол №72/20.09.2023 г. на Общински съвет Луковит е разрешено изработването на проект за изменение…

ДОКЛАД НА ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ ЗА ИЗБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД - ЛУКОВИТ

вторник, 05 септември 2023 44

Доклад от инж. Владимир Даскалов – председател на Временна комисия за провеждане на процедура за избор на съдебни заседатели за Районен съд-Луковит, създадена с Решение №540/25.07.2023 г. на Общински съвет Луковит

ДОКЛАД НА ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ ЗА ИЗБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА ОКРЪЖЕН СЪД - ЛОВЕЧ

вторник, 05 септември 2023 47

Доклад от инж. Владимир Даскалов – председател на Временна комисия за провеждане на процедура за избор на съдебни заседатели за Окръжен съд - Ловеч, създадена с Решение №540/25.07.2023 г. на Общински съвет Луковит

ОБЯВЛЕНИЕ №01-2212/28.08.2023 г.

понеделник, 28 август 2023 38

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел РУТОС съобщава, че със Заповед №404/23.08.2023 г. на кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на  подробния…

Обявяване по реда на чл. 62а, ал. 3 от Закона за водите на Съобщение на Басейнова дирекция „Дунавски район“ за водовземане от подземни води от „ТК 1 - Агро Инвестмънтс - Петревене“ и „ТК 2 - Агро Инвестмънтс - Тодоричене“

петък, 25 август 2023 46

По реда на чл. 62а, ал. 3 от Закона за водите, Община Луковит обявява Съобщение изх. №РР-02-161 (1)/25.08.2023 г. на Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, за водовземане от подземни води…

Обявяване по реда на чл. 62а, ал. 3 от Закона за водите на Съобщение на Басейнова дирекция „Дунавски район“ за ползване на повърхностен воден обект - изграждане на нов мост на река Вит при км 90+670 от АМ „Хемус“

петък, 18 август 2023 34

По реда на чл. 62а, ал. 3 от Закона за водите, Община Луковит обявява Съобщение изх. №РР-04-33 (7)/17.08.2023 г. на Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, за ползване на повърхностен воден…

Обявяване по реда на чл. 62а, ал. 3 от Закона за водите на Съобщение на Басейнова дирекция „Дунавски район“ за ползване на повърхностен воден обект - изграждане на нов мост на река Вит при км 98+760 от АМ „Хемус“

петък, 18 август 2023 33

По реда на чл. 62а, ал. 3 от Закона за водите, Община Луковит обявява Съобщение изх. №РР-04-35 (6)/17.08.2023 г. на Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, за ползване на повърхностен воден…

Обявяване по реда на чл. 62а, ал. 3 от Закона за водите на Съобщение на Басейнова дирекция „Дунавски район“ за ползване на повърхностен воден обект - изграждане на нов мост на река Вит при км 91+650 от АМ „Хемус“

петък, 18 август 2023 33

По реда на чл. 62а, ал. 3 от Закона за водите, Община Луковит обявява Съобщение изх. №РР-04-34 (6)/17.08.2023 г. на Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, за ползване на повърхностен воден…

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО ИЗСЛУШВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА ОКРЪЖЕН СЪД ЛОВЕЧ И РАЙОНЕН СЪД ЛУКОВИТ

понеделник, 14 август 2023 42

На основание чл. 68, ал. 5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за провеждане на процедурата за избор на съдебни заседатели при Окръжен съд гр. Ловеч и при Районен съд гр. Луковит, избрана с Решение №540/25.07.2023 г. на…

ОБЯВЛЕНИЕ №01-1783/10.07.2023 г.

сряда, 09 август 2023 54

НА ВНИМАНИЕТО НА  ЦВЕТАН ХРИСТОВ ПЕЛЬОВ   На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Луковит, отдел РУТОС, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект: „ПИПУП – ПР ЗА УПИ I и УПИ II от кв.49 и ПИ 20688.59.326, местност…

ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ДО СТАНОВИЩЕ НА „АСС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД

петък, 04 август 2023 50

Осигуряване на обществен достъп от 04.08.2023 г. до 11.08.2023 г. включително, на заинтересуваните лица или организации и на вносителите на предложения, препоръки, мнения и възражения до Становище на „АСС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД по…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-2005/03.08.2023 г.

четвъртък, 03 август 2023 48

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел РУТОС съобщава, че с решение №535 от Протокол №68/25.07.2023 г. на Общински съвет Луковит е разрешено изработването на:

https://www.livechatalternative.com/