Обявления


ОБЯВЛЕНИЕ №01-630/02.03.2018 г.

вторник, 06 март 2018 34

                  На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 89/01.03.2018 год. на Кмета на Община Луковит…

ОБЯВЛЕНИЕ №01-606/01.03.2018 г.

вторник, 06 март 2018 30

              На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед №87/28.02.2018 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено…

ОБЯВЛЕНИЕ №01-607/01.03.2018 г.

вторник, 06 март 2018 25

                  На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 86/28.02.2018 год. на Кмета на Община Луковит…

ОБЯВЛЕНИЕ №01-275/30.01.2018 г.

четвъртък, 01 февруари 2018 60

                  На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 31/29.01.2018 год. на Кмета на Община Луковит…

ОБЯВЛЕНИЕ №01-274/30.01.2018 г.

четвъртък, 01 февруари 2018 47

                  На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 30/29.01.2018 год. на Кмета на Община Луковит…

СЪОБЩЕНИЕ №01-4189/18.12.2017 г.

вторник, 23 януари 2018 60

              На основание чл.140, ал.3 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава на заинтересованите лица, че на 14.12.2017г. е издадена виза от Главния архитект…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-4270/29.12.2017

петък, 29 декември 2017 73

                  На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 462/28.12.2017 год. на Кмета на Община Луковит…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-4268/29.12.2017 г.

петък, 29 декември 2017 68

                  На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 463/28.12.2017 год. на Кмета на Община Луковит…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-4269/29.12.2017 г.

петък, 29 декември 2017 63

                  На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 464/28.12.2017 год. на Кмета на Община Луковит…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-3772/09.11.2017 г.

четвъртък, 28 декември 2017 62

                    На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава на заинтересуваните лица, че е издадено разрешение за строеж №47/27.10.2017г. за обект:…

С Ъ О Б Щ Е Н И Е №01-4186/15.12.2017 год.

понеделник, 18 декември 2017 63

           На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава на заинтересуваните лица, че е издадено разрешение за строеж № 60/14.12.2017 год. от Главния архитект на Общината …

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-3703/03.11.2017 г.

четвъртък, 07 декември 2017 70

             Община Луковит, отдел „РУТОС”,  съобщава, че е изготвен Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ), в обхват УПИ ІV, кв.42 по Регулационния план на гр. Луковит, съответстващ…