Обявления


СЪОБЩЕНИЕ НА ВНИМАНИЕТО НА МАЯ МАРИНОВА ГАЙДАРОВА

четвъртък, 13 май 2021 14

Община Луковит, отдел РУТОС, съобщава, че с протокол от 26.01.2021 год. на комисията по чл. 210 от ЗУТ е определено обезщетение за право на преминаване и прокарване на  водопровод в имот № 20688.78.2, с площ от 23,864 дка, сервитут 1,346…

ОБЯВЛЕНИЕ №01-3304/19.11.2020 г.

петък, 12 март 2021 74

         На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, Община Луковит, отдел „РУТОС”, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за подробен устройствен план - план за регулация/ ПУП - ПР/ в обхват квартали…

ОБЯВЛЕНИЕ №01-798/123.02.2021 г.

петък, 12 март 2021 90

              На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 116/11.03.2021 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено…

ОБЯВЛЕНИЕ №01-797/12.03.2021 г.

петък, 12 март 2021 72

              На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 115/11.03.2021 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено…

СЪОБЩЕНИЕ №0-382/08.02.2021 г.

вторник, 02 март 2021 68

На вниманието на наследниците на ЙОРДАН ДИМИТРОВ АЛЕКСАНДРОВ На основание чл.140, ал.3 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел „РУТОС“, съобщава на заинтересованите лица, че е издадена виза за проектиране…

СЪОБЩЕНИЕ №01-377/08.02.2021 г.

четвъртък, 25 февруари 2021 79

    На вниманието на наследниците на Куно Ценков Дилов           На основание чл. 140, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел „РУТОС“, съобщава на заинтересованите…

СЪОБЩЕНИЕ №01-379/08.02.2021 г.

четвъртък, 25 февруари 2021 71

            На вниманието на наследниците на Мачко Маринов Мачков           На основание чл. 140, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел „РУТОС“,…

СЪОБЩЕНИЕ №01-529/15.02.2021 г.

четвъртък, 25 февруари 2021 85

а вниманието на наследниците на Динка Лалева Ничева             На основание чл. 140, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел „РУТОС“, съобщава на заинтересованите…

ОБЯВЛЕНИЕ №01-635/23.02.2021 г.

вторник, 23 февруари 2021 81

              На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС” съобщава, че със заповед № 70/19.02.2021 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено…

ОБЯВЛЕНИЕ №01-215/22.01.2021 г.

вторник, 09 февруари 2021 91

На вниманието на Юлиян Александров Иванов и Мика Бонева Иванова             На основание чл.140, ал.3 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел „РУТОС“, съобщава на заинтересованите…