Обявления


Обявление от 11.10.2017 г. - Анкетиране на собствениците в селата Торос, Румянцево, Дъбен и Тодоричене

сряда, 11 октомври 2017 682

НА ВНИМАНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА С. ДЪБЕН, С. ДЕРМАНЦИ, С. ТОДОРИЧЕНЕ, С. ТОРОС, С. ПЕЩЕРНА И С. РУМЯНЦЕВО, ОБЩИНА ЛУКОВИТ

Обявление от 04.10.2017 г. - Анкетиране на собствениците в селата Дерманци и Пещерна

сряда, 04 октомври 2017 716

НА ВНИМАНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА С. ДЪБЕН, С. ДЕРМАНЦИ, С. ТОДОРИЧЕНЕ, С. ТОРОС, С. ПЕЩЕРНА И С. РУМЯНЦЕВО, ОБЩИНА ЛУКОВИТ

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-3131/13.09.2017 г.

понеделник, 25 септември 2017 12

                  На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 348/13.09.2017 год. на Кмета на Община Луковит…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-3127/13.09.2017 г.

понеделник, 25 септември 2017 14

              На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС” съобщава, че с решение №310 от Протокол №33/31.08.2017г. на Общински съвет гр.Луковит…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-3128/13.09.2017 г.

понеделник, 25 септември 2017 10

              На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС” съобщава, че с решение №311 от Протокол №33/31.08.2017г. на Общински съвет гр.Луковит…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-3129/13.09.2017 г.

понеделник, 25 септември 2017 6

              На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС” съобщава, че с решение №312 от Протокол №33/31.08.2017г. на Общински съвет гр.Луковит…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-3054/11.09.2017 г.

понеделник, 11 септември 2017 26

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед №340/07.09.2017 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Комплексен проект за инвестиционна…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-2997/05.09.2017 г.

четвъртък, 07 септември 2017 23

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 338/04.09.2017 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на проект за изменение на Подробен…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-2996/05.09.2017 г.

четвъртък, 07 септември 2017 16

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 328/22.08.2017 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на проект за изменение на Подробен…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-2995/05.09.2017 г.

четвъртък, 07 септември 2017 15

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 326/22.08.2017 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на проект за изменение на Подробен…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-2994/05.09.2017 г.

четвъртък, 07 септември 2017 17

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 327/22.08.2017 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на проект за изменение на Подробен…

СЪОЩЕНИЕ № 01-2454/21.07.2017 г.

четвъртък, 07 септември 2017 20

На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава на заинтересуваните лица, че е издадено разрешение за строеж 22/06.07.2017г. за обект: ”Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ VІІІ-545, кв.60 по Регулационния…