Обновяване на жилища


Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

Програмата е насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради, като с нея се цели чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда.

В брой 35 от 15.05.2015 г. на „Държавен вестник“ беше обнародвано Постановление №114 от 08.05.2015 г. за изменение и допълнение на Постановление №18 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализацията й. Изменените Методически указания, както и всички приложения към тях, можете да намерите на официалния сайт на интернет страницата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството в секция Обновяване на жилища. Важна информация се публикува и на интернет страницата на Българската банка за развитие в секция Енергийна ефективност.

Методически указания и приложения

Презентация

Брошура

Информация за хода на изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в Община Луковит
Наименование на 
сдружение на 
собствениците
Номер и дата на подаване на заявление за интерес и финансова помощ Статус на ЗИФП Наличие на сключен договор между общината и сдружението на собствениците Наличие на сключен договор за целево финансиране между общината, ББР и областния управител
Одобрено, отхвърлено Дата на 
одобрение 
/отхвърляне
Да/Не Номер и дата на сключения договор Да/Не Номер и дата 
на сключения договор
1 "бл. Валентина Терешкова - гр. Луковит ул. Христо Ботев №10" 02-812/ 09.02.2015 г. Одобрено 11.02.2015 г. Да 1/12.02.2015 г. Да №ЕЕ37/04.03.2015
2 "Луковит Светлина Св. Св. Кирил и Методий 2" 02-1238/ 04.03.2015 г. Одобрено 06.03.2015 г. Да  2/09.03.2015 г. Да №ЕЕ177/17.03.2015
3 "Луковит Кръгояр 54"  02-2770/ 19.05.2015 г. Одобрено  20.05.2015 г. Да  3/21.05.2015 г.  Да №ЕЕ1019/29.06.2015
4 “Васил Левски“ 02-1563/16.03.2016г. Одобрено 16.03.2016г. Да 4/17.03.2016г. Не  
5 “Звезда – Гурко“ 02-2231/20.04.2016г. Одобрено 20.04.2016г. Да 5/21.04.2016г. Не  
6 „Смирненски“ 02-3314/23.06.2016г Одобрено 27.04.2016г. Да 6/28.07.2016г. Не  
7 СС“Блок Дружба“ 02-6521/13.12.2016г.   . Не   Не  
8 СС“ Блок Космос“ 02-6532/13.12.2016г.     Не   Не  
https://www.livechatalternative.com/