ЗЕЛЕНА КЛАСНА СТАЯ ИЗГРАДИ УЧИЛИЩЕТО В ТОРОС

вторник, 14 ноември 2023 638

Основно училище „Васил Левски“ в с. Торос реализира проект „Зелена класна стая“, финансиран от МОСВ чрез Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) по Националната кампания „Чиста околна среда 2023“. Конкурсът „Обичам природата и аз участвам“ в рамките на кампанията е ежегоден и се провежда вече 19 години.

За реализирането на одобрения училищен проект в Торос бяха отпуснати средства в размер 6 250 лв. Дейностите се осъществиха в периода 1 март – 31 октомври 2023 г.

Изграждането на Зелената класна стая превърна двора на училището в любимо място за учениците, техните преподаватели и родители. Създадени са още цветна градина, кът за отдих, пясъчник и зелена площ. Поддържането им ще се осъществява от децата и младежите, родителите и целия училищен персонал. Местоположението им дава възможност за развитие и обогатяване в бъдеще, за провеждане на екологични мероприятия и открити уроци с цел приобщаване на подрастващите и обществеността към опазване на природата. Това ще утвърди създадените екологични навици и ще възпита учениците в любов към родния край.

 

Снимките са предоставени от ОУ „Васил Левски“ с. Торос


Споделете:

Свалете в PDF
https://www.livechatalternative.com/