ЗАПОЧВА РАБОТА ОБЩИНСКИ ФРОНТ ОФИС ЗА НАСОЧВАНЕ КЪМ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

сряда, 31 май 2023 1878

От 1 юни 2023 г. започва да работи общински фронт офис за насочване към социални услуги, създаден по проект „Укрепване на общинския капацитет на Община Луковит“, по процедура „Укрепване на общинския капацитет“, приоритетна ос „Социално включване и равни възможност“ на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.

Фронт офисът се намира на първия етаж в сградата на общината и е с осигурен достъп за хора с увреждания. Ще функционира с непрекъснат 12-часов работен ден, от 07:00 до 19:00 ч.

В офиса ще работят общински служители, преминали обучения по Закона за социалните услуги, Закона за хората с увреждания и Закона за личната помощ, с цел компетентно насочване на кандидат-потребителите за социални услуги, на кандидатите за ползване на лична помощ, както и на всички граждани с увреждания.

Дейностите по трите закона, които ще се извършват във фронт офиса, включват:

  • По Закона за социалните услуги – насочване, информиране и консултиране, изготвяне на предварителна оценка на потребностите и съдействие при избор на подходящи социални услуги;
  • По Закона за личната помощ – прием на заявления-декларации за включване в механизма лична помощ, проверка за съответствие с нормативните изисквания, изготвяне и сключване на споразумения между ползвателя, избрания асистент и доставчика на лична помощ за предоставяне и ползване на личната помощ, сключване и прекратяване на трудови договори с асистенти;
  • По Закона за хора с увреждания – популяризиране на Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност и съдействие на хора с увреждания в процеса на изготвяне на проектни предложения, съобразно съответните компетентности.

При контактите с всички граждани, посетили фронт офиса, ще се спазва професионална етика, професионална тайна, неразгласяване на лична информация за потребителите, която би довела до нарушаване на правата или интересите им.

Адрес на общинския фронт офиса за насочване към социални услуги:

гр. Луковит, ул. „Възраждане“ 73, първи етаж, стая № 1,

телефон - 0697 5 24 64, вътр. 113.


Споделете:

Свалете в PDF
https://www.livechatalternative.com/