Започнаха дейностите по обезвреждане на склада за УОЗ-пестициди в Карлуково

петък, 08 февруари 2019 383

Днес - 08 февруари 2019 г., започнаха дейностите по обезвреждане на негодни и забранени за употреба пестициди, съхраняващи се в склад в с. Карлуково, община Луковит.

Запечатаният от години склад беше отворен в изпълнение на проект на ПУДООС „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“ на територията на РИОСВ-Монтана, РИОСВ-Плевен и РИОСВ-Враца, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество. В обхвата на проекта са включени 70 основни и 20 резервни склада, сред които е и този в луковитското село.

Обектът в Карлуково бе предаден на изпълнителя на обществената поръчка – консорциум „ИНДЕКОСЕЙФ“ ДЗЗД с участници: „Еко Сейф“ ООД (България) и „Инд Еко“ ДОО (Хърватска), за извършване на преопаковане, транспорт, предаване за окончателно обезвреждане и почистване на УОЗ-пестициди, опасни отпадъци, неопасни отпадъци и други препарати за растителна защита (ПРЗ) от обекта. Дейностите стартираха в присъствието кмета на Карлуково Васил Тодоров, еколога на Община Луковит Ивайло Иванов, представители на ПУДООС, РИОСВ-Плевен, РДПБЗН-Ловеч и РУ на МВР-Луковит.

След окончателното преопаковане и извозване на веществата, складът ще се санира. Пестицидите, които по първоначални данни са около 70 тона, ще бъдат транспортирани за напълно обезвреждане и унищожаване в Швейцария.


Споделете:

Свалете в PDF