ВТОРА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ПО ПРОЕКТ „ПЪРВИ СТЪПКИ В КОМПОСТИРАНЕТО В ОБЩИНА ЛУКОВИТ“

сряда, 08 март 2023 457

През м. март 2023 г. Община Луковит, в качеството си на бенефициент по проект BG16M1OP002-2.009-0041 „Първи стъпки в компостирането в община Луковит“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, стартира ВТОРА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ, в рамките на проектна дейност 2 „Кампании за популяризиране на резултатите от проекта“.

Главната цел на проекта е намаляване количеството депонирани отпадъци чрез въвеждане на домашно компостиране и повишаване осведомеността и общественото самосъзнание за предотвратяване на отпадъците.

Участници като обекти на демонстрационния проект са училища, детски градини, детска ясла, кметства, МБАЛ, Домашен социален патронаж, оборудвани с компостери и инвентар за компостиране, с предоставени информационни материали, изготвени в рамките на проекта.

Информационната кампания включва 26 бр. срещи с участници в проекта, в периода до 10 април 2023 г.

Срещите по населени места ще се проведат в читалища, пенсионерски клубове, училища и детски градини.

Кампанията предвижда информация относно напредъка на проекта, Зелената книга на ЕС за управление на биологични отпадъци, както и анкетиране на желаещи да получат безвъзмездно компостери или кофи за разделно събиране на отпадъци и обучение на домакинства за домашно компостиране.

Индикативният график  на срещите е публикуван на страницата на проекта https://compost-lukovit.com/.

 

ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК НА СРЕЩИТЕ

 


Споделете:

Свалете в PDF
https://www.livechatalternative.com/