В ЛУКОВИТ ЗАПОЧВАТ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА ЧАСТ ОТ УЛИЧНАТА МРЕЖА. ДО 31 ЯНУАРИ МОЖЕ ДА СЕ ПОДАДЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА МРЕЖА ЗА БИТОВИ НУЖДИ

понеделник, 11 януари 2021 113

Община Луковит уведомява, че в град Луковит започват ремонтни дейности (подмяна на водопровод и асфалтиране) на улиците:

- “Шейново“, в участъка между улиците „Ал. Стамболийски“ и „Костен дол“;
- “Съединение“ в участъка между улиците „Сан Стефано“ и „Костен дол“;
- „Костен дол“;
- „Кракра“;
- „Кръгояр“;
- „Коларска“;
- „Дунав“;
- „Хаджи Димитър“;
- „Княз Борис I” в участъка от ул. „Възраждане“ до ул. „Завоя на Черна“

Продължава и реконструирането на улиците “Симов дол“ и “Кирил и Методий“. Предстои асфалтиране и изграждане на тротоари в части от тях, като ще бъдат асфалтирани и улиците граничещи на ул. „Симов дол“, а именно:

- „Герилица“, в участъка до ул. „Оряховска“;
- „Люляковец“, в участъка до ул. „Оряховска“;
- „Бузлуджа“, в участъка от ул. „Сан Стефано“ до ул. „Оряховска“;
- „Никола Бонев“, в участъка от ул. „Ал. Стамболийски“ до ул. „Оряховска“;
- „19-ти февруари“, в участъка до ул. „Оряховска“.

В тази връзка живущите на горепосочените улици, които желаят да се присъединят към газоразпределителната мрежа за битови нужди, следва да подадат заявление за присъединяване в срок от 12 януари 2021 г. до 31 януари 2021 г.

Неподалите заявление в упоменатия срок няма да бъдат присъединени в продължение на 5 (пет) години след приключване на ремонта и асфалтирането на улиците.

За улеснение и с цел документиране на заявките, живущите ще бъдат посетени на място от представители на звено „Инспекторат“ към администрацията на Община Луковит.

За останалите граждани, живеещи на улици, по които вече има изграден уличен газоразпределителен клон, срокът за подаване на заявления е до края на месец януари 2021 г. Място за подаване на заявленията – офис на „Аресгаз“ ЕАД в град Луковит.

Община Луковит има намерение максимално да синхронизира дейностите си с „Аресгаз“ ЕАД както при асфалтиране и подобряване на пътната инфраструктура, така и при снабдяване на населението с природен газ.

Община Луковит очаква заинтересованост от страна на всички граждани в името на общия интерес – подобряване условията на живот в град Луковит.


Споделете:

Свалете в PDF