УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ С ПРЕПАРАТИ НА СЛЪНЧОГЛЕД И ЦАРЕВИЦА ОТ 27 ЮНИ ДО 01 ЮЛИ 2020 Г. В ЗЕМЛИЩАТА НА ГРАД ЛУКОВИТ И СЕЛО ТОДОРИЧЕНЕ

четвъртък, 25 юни 2020 77

Община Луковит съобщава, че са получени уведомителни писма в изпълнение на Наредба №13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

От 27 юни 2020 г. до 01 юли 2020 г., във времевия период от 08:00 до 19:00 часа, в землищата на град Луковит и село Тодоричене ще се проведе третиране на слънчоглед с фунгицид „РЕТЕНГО“ и листен тор „СОЛФИД БРАСИМАКС“. Подлежащите на третиране парцели се намират в следните местности: за землище Луковит –  Патерица (315 дка), Кабар (680 дка), Анковото (550 дка), Орешки трап (250 дка), Иванчовското (120 дка), Асов връх (174 дка), Балан (75 дка), Мочура (175 дка), Полето (30 дка); за землище Тодоричене –  Золаша (135 дка).

От 27 юни 2020 г. до 01 юли 2020 г., във времевия период от 08:00 до 19:00 часа, в землищата на град Луковит и село Тодоричене ще се проведе третиране на царевица с торовете „СОЛИФИД ЦИНК“, „СОЛИФИД ТЕС“ и „КОДАФОЛ 7-21-7“. Подлежащите на третиране парцели се намират в следните местности: за землище Луковит –  Мушат (840 дка), Панега (890 дка), Полето (300 дка); за землище Тодоричене –  над язовира (430 дка).

За организиране и провеждане на третиранията отговаря Илия Грънчаров (тел. 0897 992360). За изпълнител на пръскането е определен Гаврил Гаврилов.


Споделете:

Свалете в PDF