Уведомление за третиране с препарати на овощни градини в землището на град Луковит от 25 до 27 февруари 2021 г.

понеделник, 22 февруари 2021 225

Община Луковит съобщава, че са получени уведомителни писма в изпълнение на Наредба №13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

От 25 февруари 2021 г. до 27 февруари 2021 г., от 10:00 до 14:00 часа, в землището на град Луковит ще се проведе третиране на овощни градини от сливи и ябълки с препарати „Бордо Микс“ и „ „Акарзин“. Подлежащите на третиране терени се намират в местността Братулев мост и са с площи: 15 дка; 7.840 дка; 8.828 дка; 3.392 дка; 4.410 дка.

Третирането се извършва срещу сачмянка. Карантинният срок е 14 дни.

За организиране и провеждане на третирането отговаря Светлин Съйков. Телефон за връзка - 0877 916892.


Споделете:

Свалете в PDF