Уведомление за третиране с препарат срещу плевели по железопътната линия

четвъртък, 09 май 2024 111

Община Луковит съобщава, че с Вх. № 02-1790/09.05.2024 г. е получено уведомително писмо от ДП НКЖИ – РП „Енергосекция – София“, в изпълнение на Наредба №13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

Съгласно писмото, се извършва наземно третиране с хербицид срещу плевели – препарат НАСА ТАФ, по железопътната линия на разстояние 6 метра от глава релса от двете страни. Пръскането се преустановява 6 метра преди и след водни басейни, реки, водоеми, водоизточници и вододайни зони. Уточнява се, че НАСА ТАФ не е токсичен за пчели.

Карантинният срок е 30 дни, при доза 2% - 4% разтвор. Подготвянето на разтворите и зареждането се извършва на работна площадка, намираща се в Подрайон „Червен бряг“.

Графикът на третирането е:

В периода от 07 до 10 май 2024 г. – гара/междугарие: Червен бряг – Карлуково;

В периода от 13 до 17 май – гара/междугарие: Червен бряг – Телиш;

В периода от 20 до 23 май – гара/междугарие: Роман – Кунино;

В периода от 27 до 31 май – гара/междугарие: Карлуково – Кунино.

Графикът подлежи на промяна при лоши метеорологични условия.


Споделете:

Свалете в PDF
https://www.livechatalternative.com/