Уведомление за третиране с препарат на слънчоглед в периода 20-22 май 2019 г.

сряда, 15 май 2019 333

Община Луковит съобщава, че е получено уведомително писмо в изпълнение на Наредба №13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

От 18:00 ч. на 20 май 2019 г. до 09:00 ч. на 21 май 2019 г. и от 18:00 ч. на 21 май 2019 г. до 09:00 ч. на 22 май 2019 г. ще се проведе третиране на слънчоглед с препарат „Експрес“ в местностите Панега и Балан в землището на град Луковит. Карантинният срок е 14 дни.

За организиране и провеждане на третирането отговаря Евгени Петелев. Телефон за връзка - 0885 860157.


Споделете:

Свалете в PDF