УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ С ПРЕПАРАТ НА СЛЪНЧОГЛЕД В ПЕРИОДА 05-07 ЮНИ 2020 Г.

понеделник, 01 юни 2020 90

Община Луковит съобщава, че е получено уведомително писмо в изпълнение на Наредба №13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

От 18:00 ч. на 05 юни 2020 г. до 09:00 ч. на 06 юни 2020 г. и от 18:00 ч. на 06 юни 2020 г. до 09:00 ч. на 07 юни 2020 г. ще се проведе третиране на слънчоглед с хербицид „Експрес 50 СГ“ в местностите Ветовото (250 дка) и Балан (100 дка) в землището на град Луковит. Карантинният срок е 14 дни.

За организиране и провеждане на третирането отговаря Евгени Петелев (тел. 0885 860157).


Споделете:

Свалете в PDF