УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ С ПРЕПАРАТ НА ПШЕНИЦА ОТ 16 ДО 19 АПРИЛ 2021 Г. В ЗЕМЛИЩЕТО НА ЛУКОВИТ

петък, 09 април 2021 155

Община Луковит съобщава, че e получено уведомително писмо в изпълнение на Наредба №13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

От 18:00 часа на 16 април 2021 г. до 09:00 часа на 17 април 2021 г., от 18:00 часа на 17 април 2021 г. до 09:00 часа на 18 април 2021 г. и от 18:00 часа на 18 април 2021 г. до 09:00 часа на 19 април 2021 г. в землището на град Луковит ще се проведе третиране на пшеница с хербицид „ЛАНСЕЛОТ“ (доза – 3 г/дка, карантинен срок – 14 дни), както следва:

  • в местност Балан – 100 дка, с отстояние 5 км от Луковит;
  • в местност Ветово – 250 дка, с отстояние 5 км от Луковит.

За организиране и провеждане на третирането отговаря Евгени Цветанов Петелев (тел. 0885 860157).


Споделете:

Свалете в PDF