УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ С ПРЕПАРАТ НА ОВОЩНИ ГРАДИНИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГРАД ЛУКОВИТ НА 05 И 06 ДЕКЕМВРИ 2020 Г.

вторник, 01 декември 2020 143

Община Луковит съобщава, че са получени уведомителни писма в изпълнение на Наредба №13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

От 05 декември 2020 г. до 06 декември 2020 г., във времевия период от 12:00 до 16:00 часа, в землището на град Луковит ще се проведе третиране на овощни градини от сливи и ябълки с „БОРДО МИКС“ 2 %. Подлежащите на третиране терени се намират в местността Братулев мост и са с площи: 15 дка; 7.840 дка; 8.828 дка; 3.565 дка; 3.392 дка; 4.410 дка.

Третирането се извършва срещу струпясване. За организиране и провеждане на третирането отговаря Светлин Съйков (тел. 0877 916892).


Споделете:

Свалете в PDF