УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ С ИНСЕКТИЦИД НА СЛИВОВИ ОВОЩНИ ГРАДИНИ ОТ 30 ЮНИ ДО 04 ЮЛИ 2020 Г. В ЗЕМЛИЩАТА НА СЕЛАТА ТОДОРИЧЕНЕ И ДЕРМАНЦИ

петък, 26 юни 2020 61

Община Луковит съобщава, че в Кметство Тодоричене и Кметство Дерманци са получени уведомителни писма в изпълнение на Наредба №13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

На 30 юни 2020 г., от 06:00 до 10:00 часа, в землището на село Тодоричене ще се проведе третиране на овощни градини от сливи с инсектицид „ДЕЦИС 100 ЕК“. Подлежащите на третиране парцели се намират в местностите Среден рътлак (195 дка) и Урушки връх (85 дка). Третирането се извършва срещу кафяво гниене, мана и червени листни петна. За организиране и провеждане на третирането отговаря Илиян Матеев Илчев (тел. 0888 556243).

От 30 юни до 04 юли 2020 г., от 06:00 до 10:00 часа, в землището на село Дерманци ще се проведе третиране на овощна градина от сливи с инсектицид „ДЕЦИС 100 ЕК“. Подлежащите на третиране парцели се намират в местностите Луланско и са с площ от 660 дка. Третирането се извършва срещу сливов плодов червей. За организиране и провеждане на третирането отговаря Илиян Матеев Илчев (тел. 0888 556243).

От 30 юни до 04 юли 2020 г., от 06:00 до 10:00 часа, в землището на село Дерманци ще се проведе третиране на овощни градини от сливи с инсектицид „ДЕЦИС 100 ЕК“. Подлежащите на третиране парцели се намират в местностите: Ямен (130 дка); Осреница (100 дка и 64,9 дка); Къчовското (100 дка и 30 дка) – с отстояние до 5 км от Дерманци и до 10 км от съседното селище Тодоричене. Третирането се извършва срещу сливов плодов червей – първо пръскане срещу второ поколение. За организиране и провеждане на третирането отговаря Васил Йотов Найденов (тел. 0887 227032).


Споделете:

Свалете в PDF