УКАЗАНИЯ ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ФИТНЕС ЗАЛИТЕ И ФИТНЕС ЦЕНТРОВЕТЕ

четвъртък, 21 май 2020 420

Със Заповед № РД-09-533/20.05.2020 г. министърът на младежта и спорта утвърди указания за прилагане на задължителните противоепидемични мерки след разрешението от Министерството на здравеопазването да бъдат възстановени спортните занимания на закрито. Указанията са съгласувани със здравния министър.

Собствениците  и наемателите на спортните обекти трябва да осигурят провеждането на филтър на входа на съоръженията, като на всички се измерва телесната температура. Максималната хигиена се осигурява чрез строги процедури за редовно почистване и дезинфекция, минимум четири пъти дневно, в т. ч. на всички контактни повърхности. Служителите се защитават с маска за лице, шлем или преграда, както и с ръкавици.

Собствениците  и наемателите на спортните съоръжения са длъжни да определят служител, който да отговаря за изпълнението и спазването на указанията. В тренировъчните зали не се допускат лица освен спортисти, треньори и длъжностни лица, пряко отговорни за подготовката на състезателите. 

Пълният текст на заповедта с указанията е публикуван на интернет страницата на Министерството на младежта и спорта – http://mpes.government.bg/, на интернет страницата на Министерството на здравеопазването – https://www.mh.government.bg/, като може да се види и в прикачения файл към настоящата публикация.

Указания на министъра на младежта и спорта относно функционирането на фитнес залите и фитнес центровете


Споделете:

Свалете в PDF