УЧИЛИЩЕТО В БЕЖАНОВО С ФИНАНСИРАНЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА STEM СРЕДА ПО НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

сряда, 17 април 2024 325

На 15 април 2024 г. директорът на Основно училище “Св. св. Кирил и Методий“ с. Бежаново, Венцислав Манолов, подписа Договор BG-RRP-1.015-0200-C01 с Изпълнителна агенция „Програма за образование“ за финансиране на инвестиция по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Одобреното предложение на училището е за изпълнение на инвестиция с наименование „Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи в Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“, с. Бежаново“.

Средствата в размер на 181 800.00 лв. се предоставят по Механизма за възстановяване и устойчивост, Стълб “Иновативна България“, Компонент 1 „Образование и умения“, Инвестиция 1 „Центрове за НТИМ  и иновации в образованието“, по процедура чрез директно предоставяне на средства на конкретни крайни получатели BG-RRP-1.015 „Училищна STEM среда“

Проектното предложение включва оборудване и обзавеждане на едно специализирано помещение за реализиране на модерно обучение и 4 високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи /ВОСКС/.

В изградената STEM среда учениците освен усвояване на научни знания ще развиват и ключови умения – изобретателност, решаване на проблеми в екип, комуникативност и предприемачество. Този тип обучение ще ги стимулира да бъдат откриватели, както и да правят връзка между теоретичното знание и практическото му приложението в ежедневието.


Споделете:

Свалете в PDF
https://www.livechatalternative.com/