УЧИЛИЩЕТО В БЕЖАНОВО ОТБЕЛЯЗА МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ТОЛЕРАНТНОСТТА

четвъртък, 17 ноември 2022 271

Под мотото „Ние сме толерантни“ протекоха изявите в Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Бежаново по случай Международния ден на толерантността 16 ноември.

Денят започна с наблюдаване и обсъждане на презентации по класове. Учениците достигнаха до извода, че толерантността е уважение, приемане и разбиране на хора от различни култури и проява на търпимост към чуждо мнение, поведение и желание.

Отправени бяха позитивни послания чрез изработени и красиво подредени табла. Споделени бяха убежденията, че добрите обноски и вежливите думи са мост между хората, че независимо от това къде живеем, каква религия изповядваме, ние искаме да споделим с другите нашия свят и нашите ценности и че има много начини да сме доброжелателни един към друг.

Усмивки по лицата и усмивки в сърцата предизвика изявата на група ученици, които с удоволствие демонстрираха своите певчески и танцувални способности. Радостта от концерта споделиха и родители.


Споделете:

Свалете в PDF
https://www.livechatalternative.com/