Учениците от клуб „Млад журналист” при ПГСС „Сергей Румянцев” гр. Луковит отбелязаха Световния ден на книгата и авторското право 23 април

сряда, 19 юни 2013 954

 Учениците от клуб „Млад журналист” при ПГСС „Сергей Румянцев” гр. Луковит отбелязаха Световния ден на книгата и авторското право 23 април. Клубът е сформиран по Проект BG051PO001-4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Младежите под ръководството на ръководителя на клуба Антоанета Нечева подредиха изложбени кътове с книги в сградата на професионалната гимназия и привлякоха към интересните четива своите съученици, учители и курсисти. Участниците имаха възможност да прочетат по няколко пасажа от книга по избор. Раздадени бяха анкетни карти с въпроси относно важността на книгите в нашето съвремие и удоволствието, което носи четенето. Участниците в инициативата получиха осведомителен бюлетин и листовка с посочени 10 атрактивни начина да се отпразнува Деня на книгата. Общо 120  ученици, учители и курсисти се включиха в инициативата на клуба.     
 В 12:00 часа мероприятието продължи на площад „Трети март” в центъра на гр. Луковит. Библиотеката при НЧ „Съзнание-1895” осигури книгите, които бяха представени на минаващите граждани. Сред тях бе фототипно издание на първата печатна българска книга „Абагар” на Филип Станиславов, фототипно издание на Асеманиево евангелие и издание на „Илиада” от началото на ХХ век. В подкрепа на младите журналисти в инициативата се включиха и  ученици от Х² и Х²² клас на СОУ ”Алеко Константинов” с ръководители учителите Галина Томова и Диляна Колева. В събитието участваха и по-малки ученици от средното общообразователно училище с ръководител Поля Цолова.   
 Първият читател бе Красимир Демиров, а най-малката читателка стана първокласничката Мина Демирова. Тя не само прочете откъс от детската книжка ”Макс и Мориц”, но и декламира „Аз съм българче” на Иван Вазов. В четенето се включиха и членове на Сдружение ”Интелект”. Тяхната представителка г-жа Пенка Иванова въодушевено представи Багрянината творба ”Стихии”. Почетен гост на мероприятието бе Кметът на Община Луковит Иван Грънчаров, който прочете откъс от „Горски дух” на Хайтов. 
 Тази прекрасна инициатива на младите журналисти приключи запечатана с много снимки, сияйни усмивки и удовлетворение за тяхната ръководителка.


Споделете:

Свалете в PDF