СПИСЪЦИ НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ В ДИРЕКЦИЯ АПИОФСД

четвъртък, 23 юни 2022 125

СПИСЪК

на допуснатите кандидати в конкурса за длъжността Главен специалист в Дирекция „Административно-правно, информационно обслужване и финансово-счетоводна дейност“ /АПИОФСД/ в Общинска администрация Луковит

 

  1. Тоня Георгиева Георгиева
  2. Галя Цанкова Георгиева

 

Допуснатите кандидати трябва да се явят на събеседване на 27.06.2022 г. от 14:00 часа в салона в сградата на Община Луковит, ул. "Възраждане" № 73, ет. 2.

 

СПИСЪК
на недопуснатите кандидати в конкурса за длъжността Главен специалист в Дирекция „Административно-правно, информационно обслужване и финансово-счетоводна дейност“ /АПИОФСД/ в Общинска администрация Луковит

 

  1. Илияна Христова Цакова
  2. Ивета Цветанова Иванова
  3. Мая Стефанова Стефанова

 

Основание за недопускане:

Не са представени документи, доказващи минимални изисквания за професионален опит, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията.

 

 

КАМЕЛИЯ ВАСИЛЕВА
Секретар на Община Луковит и
председател на конкурсната комисия


Споделете:

Свалете в PDF