СПИСЪЦИ НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ ОСМД

сряда, 25 януари 2023 104

СПИСЪК

 на допуснатите кандидати в конкурса за длъжността Главен експерт в отдел "Образование, социални и младежки дейности“ в Общинска администрация Луковит

 

  1. Даниела Найденова Петкова-Николова

 

Допуснатият кандидат трябва да се яви за решаване тест на 03.02.2023 г. от 10:00 часа в конферентната зала в сградата на Община Луковит, ул. "Възраждане" № 73.

 

СПИСЪК

на недопуснатите кандидати в конкурса за длъжността Главен експерт в отдел "Образование, социални и младежки дейности“ в Общинска администрация Луковит

 

Няма недопуснати кандидати.

 

КАМЕЛИЯ ВАСИЛЕВА /П/
Секретар на Община Луковит и
председател на конкурсната комисия

                                 

Списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати


Споделете:

Свалете в PDF