СПИСЪК НА НЕКЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИ ПО ПРОЕКТА ЗА ПАТРОНАЖНА ГРИЖА

понеделник, 13 януари 2020 213

Списък на некласирани кандидати за заемане на длъжности по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Луковит“, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. по процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2“ – обява със срок за кандидатстване 09.01.2020г.:

  1. Михаел Михайлов Христов;
  2. Петя Василева Лалева;
  3. Елисавета Йонкова Цокова.

След преценка на Комисията за подбор на персонала за предоставяне на мобилната здравно- социална услуга „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА ЛУКОВИТ“,  кандидатите не отговарят напълно на посочените критерии в обявата.


Споделете:

Свалете в PDF