СПИСЪК НА КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИ ПО ПРОЕКТА ЗА ПАТРОНАЖНА ГРИЖА

понеделник, 13 януари 2020 230

Списък на класирани кандидати за заемане на длъжности по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Луковит“, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. по процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2“ – обява със срок за кандидатстване 09.01.2020г.

I.    Класирани кандидати за заемане на длъжността „Домашен помощник“ :

1.    Валентин Пеков Николов - гр. Луковит;
2.    Веселка Георгиева Божкова - гр. Луковит;
3.    Ванюша Георгиева Тодорова - гр. Луковит;
4.    Албена Красимирова Маринова - гр. Луковит
5.    Светла Дакова Василева - с. Петревене;
6.    Мая Данаилова Иванова - с. Торос;
7.    Милена Маркова Тургенева - с. Торос;
8.    Пепа Василева Трифонова - с. Дъбен;
9.    Анита Александрова Стоянова - с. Бежаново;
10.  Фидана Йотова Маринова - с. Бежаново;
11.  Радка Петрова Стефанова - с. Тодоричене;
12.  Златина Цветанова Колева - гр. Луковит.

Резервни кандидати:

13.    Диляна Мариева Дакова - с. Петревене;
14.    Ивета Антониева Ивайлова - гр. Луковит;
15.    Наталия Цакова Филева - гр. Луковит;
16.    Зюлфие Асанова Мутева - гр. Луковит;
17.    Анелия Руменова Кисьова - гр. Луковит;
18.    Снежана Грозева Дакова - с. Тодоричене;
19.    Таня Ангелова Ангелова - гр. Луковит;
20.    Дора Василева Цакова - гр. Луковит;
21.    Йонка Златанова Зарева - гр. Луковит;
22.    Красимира Петкова Александрова - гр. Луковит;
23.    Асен Илиев Александров - гр. Луковит;
24.    Цветинка Иванова Докова - гр. Луковит;
25.    Нина Василева Величкова - гр. Луковит;
26.    Иляамие Сеферова Аскова - гр. Луковит.

II.    Класирани кандидати за заемане на длъжността Специалист „Здравни грижи“ :

1.    Силвия Георгиева Григорова;
2.    Венцислава Димитрова Борисова.

III.    Класиран кандидат за заемане на длъжността „Рехабилитатор“ :

1.    Радослав Руменов Иванов

IV.    Класиран кандидат за заемане на длъжността „Психолог“ :

1.    Искра Иванова Василева

V.    Класиран кандидат за заемане на длъжността „Шофьор“ :

1.    Стефан Венелинов Стефанов

VI.    Класиран кандидат за заемане на длъжността „Диспечер на услугите“ :

1.    Цонка Тодорова Иванова


Споделете:

Свалете в PDF