СПЕЦИАЛИСТИ ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ОТ ОБЩИНА ЛУКОВИТ УЧАСТВАХА В ОБМЕННА ВИЗИТА И НАДГРАЖДАЩО ОБУЧЕНИЕ В КАЗАНЛЪК

вторник, 18 юни 2024 179

Миналата седмица в рамките на два дни – 11 и 12 юни 2024 г., екипи на Община Луковит по предоставяне на социални услуги имаха възможност да посетят гр. Казанлък и да обменят опит и добри практики със свои колеги от Сдружение „Бъдеще за децата“.

Сдружението е доставчик на социалните услуги „Център за обществена подкрепа“ и „Център за социална рехабилитация и интеграция” за община Казанлък. Изпълнителният директор Мария Гинева и нейните сътрудници от организацията бяха домакини на обменната визита с фокус върху мобилната работа и работата на терен.

Програмата на екипа от Центъра за обществена подкрепа (ЦОП/ОЦДС) при Община Луковит включваше споделяне на работещи програми и механизми за оказване на социална подкрепа, участие в церемония по връчване на годишните награди „Бъдеще за децата“, обход в квартал „Кармен“ и местност „Казмера“ в Казанлък, където специалистите работят ежедневно на терен с хора от уязвими групи и с ромската общност, както и докосване до опита на Работилничка „Бисквитките“ – малко социално предприятие, в което младежи със специални потребности работят, творят и намират своята реализация.

В надграждащо обучение участва екипът за изпълнение на проект „Бъдеще за децата в община Луковит“, включващ общностни работници, медицински сестри и сътрудник социални дейности. Специалистите посетиха и две „Къщи на семейството“ – в селата Ръжена и Горно Черковище. Запознаха се с работата на своите колеги от мобилния екип по проект „Бъдеще за всяко дете в Община Казанлък“ и проведоха разговори с потребителите на социалните услуги.

Проект BG05SFPR002-2.003-0054 „Бъдеще за децата в община Луковит“ се реализира от Община Луковит по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+), и има за цел създаване на условия за подобряване благосъстоянието на деца в риск от бедност и социално изключване.


Споделете:

Свалете в PDF
https://www.livechatalternative.com/