СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА НАЧЛАНИК НА ОТДЕЛ „ОКСМД“

петък, 01 октомври 2021 173

ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА
НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ
„Образование, култура, социални и младежки дейности “
в Дирекция „Проекти, развитие и устройство на територията“
в ОБЩИНА ЛУКОВИТ

 

На основание чл. 34, ал. 5 и ал. 7 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, Община Луковит обявява

 

СИСТЕМАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И МИНИМАЛНИЯ РЕЗУЛТАТ, ПРИ КОЙТО КАНДИДАТЪТ СЕ ДОПУСКА ДО ИНТЕРВЮ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕСТА

 

Конкурсът за длъжността Началник отдел „Образование, култура, социални и младежки дейности“  се провежда, чрез решаване на тест.

 

Продължителността на провеждането на теста е 30 минути.

Всеки верен отговор на въпрос от теста се оценява с 1 /Една/ точка .

Минималният резултат, който е необходим, за да бъде успешно издържан теста е 7 / Седем/ точки.

 

 

КАМЕЛИЯ ВАСИЛЕВА
Секретар на Община Луковит и
председател на конкурсната комисия


Споделете:

Свалете в PDF