Съобщение на Изпълнителна агенция по околна среда

сряда, 27 юни 2018 517

На основание чл. 122 „а“, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) е открит обществен достъп до заявлението за издаване на комплексно разрешително на Община Луковит за „Регионален център за управление на отпадъците - Луковит“, извършваща дейност, съгласно т. 5.4 от Приложение № 4 към ЗООС – „Депа, приемащи над 10 т за денонощие отпадъци, или с общ капацитет над 25 000 т, с изключение на депата за инертни отпадъци“.

Документацията е на разположение на интересуващите се всеки работен ден в периода от 27.06.2018г. до 27.07.2018г. в:

1. Сградата на Община Луковит, 5770 Луковит , ул. "Възраждане" № 73, от 8 до 12:00 и от 13:00 до 17 часа.;

2. Публичния информационен център в Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС),  гр. София, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, 13 етаж от 09:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:30 часа.

За контакти, подаване на забележки, разяснения и възражения:

Красимира Калчева – и.д. началник на отдел КПКЗ, ИАОС, тел.: 02/940-64-71;

Ивайло Иванов – еколог към община Луковит, тел.: 0895628976


Споделете:

Свалете в PDF