Съобщение до жителите на село Дерманци

сряда, 19 януари 2022 1617

Община Луковит съобщава на жителите на с. Дерманци, че срокът за подаване на декларация по чл. 16б от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Луковит е удължен до 31.01.2022 г.

В декларацията се посочват видът и броят на съдовете за битови отпадъци, които ще се използват през 2022 година.

Декларациите ще се приемат в административната сграда на Кметство Дерманци. През почивните дни може да подадете документите си след обаждане на тел. 0896 663207.

За неизпълнение на задължението по чл. 16б, както и при деклариране на неверни данни и обстоятелства, водещи до намаляване или освобождаване от такса битови отпадъци, на задължените лица ще се налага глоба.

 

Файлове:

docx - Образец на декларация


Споделете:

Свалете в PDF