С официална церемония „Първа копка“ започна модернизацията на Обединено училище „Неофит Рилски“ в с. Дерманци

понеделник, 17 юни 2024 222

„Днешната церемония е голямо събитие, защото след обновяването на образователната инфраструктура в град Луковит, дойде ред и на Дерманци – най-голямото село в общината. Планираме в най-скоро време училищната сграда да бъде изцяло реновирана, да се изгради комбинирана спортна площадка, като същевременно сме подготвили и проект за физкултурен салон. Заедно с това, предстои ремонт на детската градина в селото, с обособяване на детски площадки за всяка група. Ще бъде изградено и мултифункционално спортно игрище в двора на бившия техникум“. Това каза кметът на Община Луковит Иван Грънчаров по време на официалната церемония „Първа копка” за старт на строителните дейности в изпълнение на договор BG-RRP-1.007-0091 за инвестиция „Модернизация на образователната среда на ОбУ „Неофит Рилски“ - с. Дерманци“, финансирана по Националния план за възстановяване и устойчивост, с краен получател – Община Луковит.

Заместник-кметът Цветенка Хаджиева подчерта, че в Дерманци ще бъде първото общинско училище на територията на област Ловеч, модернизирано със средства от НПВУ, като за целта изпълнителят максимално ще се възползва от ваканционния период.

Началникът на РУО – Ловеч, д-р Иваничка Буровска, от своя страна пожела успех на проекта и посочи, че с церемонията се полагат основите на едно ново отношение към образованието, с фокус не само към теоретичните знания, но и към развиването на практическите умения, при наличието на съответна модерна образователна среда.

В церемонията „Първа копка” участваха още заместник областният управител на област Ловеч Нели Читинова, кметът на Дерманци Галина Спасова, председателят на Общински съвет Луковит д-р Данаил Динков, председателят на Постоянната комисия по образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм в Общинския съвет Анахид Михайлова, общинският съветник Цветомир Цвятков, началникът на отдел АПФСИО в РУО Румен Бахов, директорът на училището Петя Кръстева и нейният заместник Дияна Кордова, управителят на фирмата изпълнител „Еврострой РН“ ЕООД Никифор Баневски, заместник-управителят на фирмата за строителен надзор „Билдконтрол“ ЕООД инж. Емил Енев, представители на общинската администрация и на медии, учители, ученици и родители.

Инвестицията „Модернизация на образователната среда на ОбУ „Неофит Рилски“ - с. Дерманци“ се финансира по процедура за предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда“, стълб „Иновативна България“, компонент „Образование и умения“, със Структура за наблюдение и докладване на инвестицията – Изпълнителна агенция „Програма за образование“. Средствата са в размер на 2 483 655,38 лв.

Целта е модернизация на образователната среда и осигуряване на условия за качествено образование на учениците, чрез комплекс мерки и изпълнение на Наредба № 24 за нов тип училищна среда.

Училището в с. Дерманци е обединено (до 10 клас), средищно, иновативно и е със стратегическа значимост за общината и района. Приемът в 8 клас е по специалностите „Механизация на селското стопанство“ и „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил“, като и двете са в списъка на STEM професиите.

Инвестицията ще осъвремени училищната среда чрез изграждане на STEM център и оформяне на многофункционални пространства за учене и комуникация. Проектът предвижда и осигуряване на достъп за хора с увреждания до всички части на сградата – сутерен, първи и втори етаж, чрез изграждане на асансьор с три спирки, на централния вход чрез изграждане на рампа, и уеднаквяване на подовете в цялата сграда, както и преустройство на санитарните възли.

Инвестицията по част „Енергийна ефективност“ включва въвеждане на основни мерки, както по ограждащите конструкции и елементи – топлоизолиране на външни стени, покривни и подови конструкции, така и по системите – за осветление, за отопление/охлаждане с термопомпени агрегати „въздух-въздух“, за подготовка на БГВ с термодинамични електрически отоплителни уреди, система за сградна автоматизация и управление, вкл. мониторинг на потреблението на енергия. Предвижда се и мярка за оползотворяване на ВЕИ, с изграждане на хибридна фотоволтаична система за производство на електроенергия за собствени нужди – 100 kW.

Изпълнението ще доведе до достигане на клас на енергопотребление – А. Постигнатият дял на енергия от ВЕИ ще покрие изискването за сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия (NZEB).

Инвестицията се изпълнява чрез инженеринг, като срокът за изпълнение на дейностите е до 31.05.2026 г.


Споделете:

Свалете в PDF
https://www.livechatalternative.com/