РЦУО – ЛУКОВИТ ВЕЧЕ РАЗПОЛАГА С ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ

вторник, 05 декември 2023 251

Регионален център за управление на отпадъците – Луковит вече разполага с инсталация за третиране на строителни отпадъци. Придобивката е направена във връзка със задълженията на кметовете на общини за организиране на събирането, оползотворяването и обезвреждането на строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата на съответните територии.

Новите мобилни машини автоматично извършват операциите, с ниски експлоатационни разходи са и покриват нуждите от оползотворяване на отпадъците от ремонтни и строителни дейности.

Трошачката е предназначена за обработване на гума, цимент, естествен камък и тухли. Отпадъците се раздробяват и размерът им се намалява значително, за да се улесни процесът на рециклиране.

Машината за пресяване е предназначена за рециклиране на материали от разрушаване и ремонтни работи в строителната индустрия, отпадъци от мрамор и бетон. Материалите се пресяват, сортират се на фин, среден и груб според размера на зърната, след което се извличат от машината в три различни зони за разтоварване.

Новата инсталация беше доставена в края на миналата седмица. Тогава се проведе общо събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците – регион Луковит, свикано от кмета на община Луковит Иван Грънчаров в качеството му на председател. Участваха кметът на община Червен бряг Атанас Атанасов, кметът на община Ябланица инж. Найден Найденов, кметът на община Роман Валери Ролански, гл. експерт Васил Вълков от община Тетевен. Присъстваха още директорът на регионалното депо Ивайло Иванов и експерти от общините Червен бряг и Ябланица. Бяха взети решения за препроектиране на сепарираща инсталация за предварително третиран отпадък, за проектиране на втора клетка на депото за неопасни отпадъци и за промяна в комплексното разрешително.


Споделете:

Свалете в PDF
https://www.livechatalternative.com/