РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА „ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА“

петък, 09 август 2019 153

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Резултати от проведен конкурс за подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга „ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА“,

в рамките на проект BG05M9OP001-2.018-0002 „Социално-икономическа интеграция в Луковит“, процедура „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование – Компонент 1“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Община Луковит обявява резултатите от проведен конкурс по документи и интервю /събеседване/, обявен във вестник „Зетра“ на 27.06.2019 г., сайта на Община Луковит www.lukovit.bg на  27.06.2019 г. и новинарския сайт „24 часа“ https://www.24chasa.bg на 26.06.2019 г. / на основание Протокол от заседание на 08.08.2019 г. на конкурсната комисия, назначена със Заповед № 291/30.07.2019 г. на Кмета на Община Луковит, както следва:

  • Социален работник – 2 работни места, пълно работно време;
  • Социален педагог – 1 работно място, непълно работно време / 3 ч. на ден;
  • Логопед – 1 работно място, непълно работно време, 4 ч. на ден;
  • Общностен работник/сътрудник социални дейности/медиатор – 1 работно място, пълно работно време.

Класира по длъжности следните кандидати:

За длъжност „Социален работник“

  1. Петя Василева Лалева
  2. Весела Цветанова Кръстева
  3. Вътка Танчева Маринова

За длъжност „Социален педагог“

   1.Вътка Танчева Маринова

За длъжност „Логопед“

  1. Мария Димитрова Цветанова-Цанкова

За длъжността „Общностен работник“

   1. Галина Филипова Димитрова

С класираните на първите места, а за социален работник – на първите две места, ще бъдат сключени трудови договори за период от 16 месеца в рамките на проекта.


Споделете:

Свалете в PDF