РЕГИОНАЛНО СЪБИТИЕ “РАБОТИМ ЗАЕДНО“ ПРОВЕДЕ ДГ „СЛЪНЦЕ“ В ДЕНЯ НА ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО

четвъртък, 21 ноември 2019 303

Регионално събитие „Работим заедно“ се проведе в Луковит в Деня на християнското семейство. То бе организирано от Детска градина „Слънце“ гр. Луковит, в партньорство и с финансовата подкрепа на Фондация „Тръст за социална алтернатива“ (ТСА) и Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ). Събитието бе съобразено с годишния план на Регионалното управление на образованието (РУО)-Ловеч, като една от целите е взаимодействие на образователната институция с родители.

Директорът на ДГ „Слънце“ – Анахид Михайлова, приветства участниците, сред които бе Еленко Начев – началник на РУО-Ловеч, експерти от управлението и от местната общинска администрация, Ралица Попова – изпълнителен директор на Сдружение „Знание“-Ловеч,  учители и директори на училища и детски градини от региона, както и родители на деца, обучаващи се в детското заведение.

По време на събитието бе представена дейността на ДГ „Слънце“. Вниманието бе насочено към образователно-възпитателния процес, новия проект „Деца като слънца“, финансиран от ЦОИДУЕМ и партньорските отношения на детската градина с Фондация ТСА и Сдружение „Знание“. Коментирани бяха осъществените обучения, обменни визити в страната и чужбина, взаимодействието с родители, участието в проекти и програми, осъществените спортни и културни инициативи, както и проведените открити практики на общинско ниво.

Програмният координатор на Фондация „Тръст за социална алтернатива“ – Иван Иванов, представи дейността на организацията и възможностите за бъдещо партньорство и с други образователни институции от региона. Директорът на Детска градина „Славейче“ с. Дерманци – Светлина Калчева, сподели опита и добрите резултати от осъществените дейности в детското заведение в партньорство с Фондация ТСА.

С кратка поетична програма в събитието се изявиха и възпитаници на ДГ „Слънце“.


Споделете:

Свалете в PDF