ПРИКЛЮЧИ ПРОЦЕДУРАТА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ И ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ С ЕКОЛОГИЧНА ЧАСТ

четвъртък, 11 април 2019 297

На 10.04.2019 г. от 17:00 часа в салона на втория етаж в сградата на Община Луковит се проведе обществено обсъждане на изготвения предварителен проект на Общ устройствен план (ОУП) на община Луковит и  екологичната му част.

На обсъждането присъстваха ръководителят на проектантския екип от „Институт за управление на програми и проекти“ арх. Николай Няголов, експерт „Еколог“ Кирил Василев, както и представители на общинската администрация.

Бяха разгледани и обсъдени постъпилите становища от заинтересованите институции – „Басейнова дирекция - Дунавски район с център Плевен“,  „Регионална здравна инспекция - Ловеч“, „Областна дирекция „Земеделие“ - Ловеч“,  „Северозападно държавно предприятие - Враца“ и  Агенция „Пътна инфраструктура“, които ще бъдат взети под внимание за коригиране и допълване на предварителния проект за ОУПО.


Споделете:

Свалете в PDF