ПРЕДСТОЯЩИ ДЕМОНСТРАЦИОННИ ПРОЯВИ ПО ПРОЕКТ „ЗАЕДНО“

вторник, 06 март 2018 283

Демонстрационни прояви на допълнителните занимания по модули за овладяване на българския език ще се проведат през месец март 2018 г. в рамките на общинския проект „ЗАЕДНО“. Изявите ще се осъществят във всички детски градини и изнесени групи в общината, в подготвителните групи в училищата, съвместно с читалищата, партниращи по проекта.

Проект „ЗАЕДНО“ се финансира от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ и е на стойност 499 969 лв. Основната дейност е „Допълнително обучение по български език за деца, за които българският език не е майчин“. За обезпечаването й в рамките на проекта бяха доставени образователни материали, обзавеждане и оборудване, необходими за по-ефективно подпомагане процеса на образователна интеграция и социализация в ранна детска възраст на децата от ромската етническа група и други групи в уязвимо социално положение.

През периода от октомври 2016 г. до март 2018 г. в заниманията и мероприятията по проекта се включиха над 500 деца от ромски произход, с които работиха близо 70 учители и експерти. Децата, които бяха включени през учебната 2016/2017 г., демонстрираха своите постижения в тематичните седмици през месеците май-юни 2017 г.  Демонстрационните прояви на децата, включени в проекта през 2017/2018 г. , ще се проведат по следния график:

 

ДЕМОНСТРАЦИОННИ ПРОЯВИ  ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ЗАНИМАНИЯ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ „ЗАЕДНО“

М. МАРТ 2018 Г.

ДГ „Слънце“ гр. Луковит

26.03.2018 г., 09:30 ч., модул „ Играя и спортувам“
27.03.2018 г., 09:30 ч., модул „Аз съм актьор“ /драматизации/
29.03.2018 г., 09:30 ч., модул „Пея и танцувам”
28.03.2018 г. – изнесена група с. Тодоричене: 09:30 ч. – модул „Аз съм актьор” /драматизация/; 10:00 ч. – модул „Играя и спортувам”

 

ДГ „Звънче“ гр. Луковит

01.03.2018 г. /четвъртък/, от 09:15 ч., модули „Аз съм актьор“, „Пея и танцувам“ и „Играя и спортувам“
Участие в изложбата за Баба Марта, организирана и проведена в НЧ „Съзнание 1895” гр. Луковит с изработване на картички и мартеници; изложба в детската градина от изработени картички и мартеници.
07-08.03.2018 г., 16:30 – 17:00 ч., „Честит празник, мамо!”
22.03.2018 г., 09:15 ч., „Пролет, здравей!”
29.03.2018 г., 09:15 ч., „Пролетни изненади”

 

ДГ „Червената шапчица“ гр. Луковит

28.03.2018 г., 10:00 ч., „Пролетта дойде!”

 

ДГ „Славейче“ с. Дерманци

28.03.2018 г., 16:00 ч., празник по трите модула на проект “Заедно“
29.03.2018 г.изнесена група с. Ъглен: 16.00 ч., празник по трите модула на проект “Заедно“
27.03.2018 г.изнесена група с. Бежаново: 16.00 ч., празник по трите модула на проект “Заедно“ 

ДГ „Зорница“ с. Торос

22.03.2018 г., „Пролетни празници“ – съвместен празник с читалище „Борба 1895с. Торос с участието на всички деца от модулите „ Аз съм актьор”, „Пея и танцувам” и „Играя и спортувам”

НУ „Инж.Вълков“ гр. Луковит

20.03.2018 г., Спортно-състезателни игри с родители
22.03.2018 г., 09:30 ч., пролетен концерт „Пролет пукна”

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Бежаново

26.03.2018 г., 11:30 ч., модул „Аз съм актьор“
27.03.2018 г., 12:00 ч., модул „Пея и танцувам“
28.03.2018 г., 12:00 ч., модул „Играя и спортувам“


Споделете:

Свалете в PDF