ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г.

сряда, 14 април 2021 429

ПОКАНА

за обществено обсъждане във връзка с изготвянето на

План за интегрирано развитие на Община Луковит (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

  

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

В изпълнение на чл. 23 от Закон за регионално развитие (ЗРР) и чл.19, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие (ППЗРР), Община Луковит е изготвила проект на План за интегрирано развитие на Община Луковит за периода 2021-2027 г. 

Същият е публикуван за публично обсъждане на интернет страницата на Общината – www.lukovit.bg, в директория „Администрация“, секция „План за развитие“. 

С оглед на пандемията и действащите противоепидемични мерки, мнения и предложени за промени и допълнения на проекта на ПИРО 2021-2027 г. могат да бъдат подавани по електронен път на [email protected] в срок до 28 април 2021 г.

 

ПРОЕКТ на План за интегрирано развитие на Община Луковит (ПИРО) за периода 2021-2027 г.  –част I

ПРОЕКТ на План за интегрирано развитие на Община Луковит (ПИРО) за периода 2021-2027 г. –част II


Споделете:

Свалете в PDF