ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ПО ПРОЕКТ „ПЪРВИ СТЪПКИ В КОМПОСТИРАНЕТО В ОБЩИНА ЛУКОВИТ“

понеделник, 23 май 2022 347

Община Луковит продължава провеждането на информационни дни в изпълнение на договор  BG16M1OP002-2.009-0041-C01, проект „Първи стъпки в компостирането в община Луковит“.

Информационни дни ще бъдат проведени при следния график:

- с. Беленци, на 30.05.2022 г., в кметството, начало 10:00 ч.

- с. Дерманци, на 31.05.2022 г., в читалището, начало 10:00 ч.

- с. Пещерна, на 01.06.2022 г., в кметството, начало 10:00 ч.

- с. Дъбен, на 02.06.2022 г., в кметството, начало 10:00 ч.

 

ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ДНИ

 

  • Представяне на проект BG16M1OP002-2.009-0041 „Първи стъпки в компостирането в община Луковит“

 

  • Презентация в следните раздели:

- Проект „Първи стъпки в компостирането в община Луковит“ и Общински план за интегрирано развитие на община Луковит 2021 – 2027 г.;

- Управление на отпадъците, принципи и инструменти, домашно компостиране;

- Такса „битови отпадъци“;

- Добри практики – Бургас и Къркларели;

- Основни дейности, бюджет и срокове за изпълнение на проект BG16M1OP002-2.009-0041 „Първи стъпки в компостирането в община Луковит“. 

 

  • Въпроси и отговори


Споделете:

Свалете в PDF