ПОКАНА ДО МЕДИИТЕ ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА В ОБЩИНА ЛУКОВИТ“

вторник, 05 декември 2023 459

ДО МЕДИИТЕ

 

 

 

П О К А Н А

 

ОТНОСНО: Пресконференция по Административен договор №BG05SFPR002-2.003-0054-С01 за изпълнение на проект BG05SFPR002-2.003-0054 „Бъдеще за децата в община Луковит“

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Уведомяваме Ви, че на 13 декември 2023 г., от 11:00 часа, в салона в сградата на Община Луковит – гр. Луковит, ул. „Възраждане“ №73, ет. 2, ще се проведе пресконференция по проект „Бъдеще за децата в община Луковит“.

Проектът се реализира по процедура BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“, приоритет 2 „Социално включване и равни възможности“ на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+).

Проектните дейности обхващат пет населени места – град Луковит и селата Беленци, Петревене, Бежаново и Дерманци. Тяхната обща цел е създаване на условия за подобряване благосъстоянието на деца в риск от бедност и социално изключване, живеещи на територията на община Луковит – около 200 деца под 18 години.

На пресконференцията ще се подчертае стратегическото значение на операция „Бъдеще за децата“ и финансовата подкрепа на Европейския социален фонд плюс чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027. Операцията осигурява по-голяма прозрачност на подкрепата от ЕС, както и по-голяма информираност относно положителния ефект върху живота на хората, основните ценности на ЕС и хоризонталните принципи на политиката на сближаване.

 

 

С уважение,

РЪКОВОДИТЕЛ ПРОЕКТ – ЦВЕТЕНКА ХАДЖИЕВА

 


Споделете:

Свалете в PDF
https://www.livechatalternative.com/