ПЛАНИРАНИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО ЗА ПЕРИОДА 30 НОЕМВРИ – 04 ДЕКЕМВРИ 2020 Г.

понеделник, 30 ноември 2020 138

ЧЕЗ Разпределение уведомява, че за периода 30 ноември – 04 декември 2020 г. на територията на община Луковит са планирани следните прекъсвания на електрозахранването:

На 30 ноември, 01 декември, 02 декември, 03 декември и 04 декември 2020 г. (от 09:01 до 16:16 часа) – с. Торос, 157023, улици: „Васил Левски“ 17, 11, 3, 15, 13, 30, 36, 5, 9, 16, 12, 10, 20, 18, 32, 34, 22, 14, 26, 7, 6, 4, 24, 8, 1; „Витска“ 12, 13, 15, 11, 19, 20, 16, 33, 10, 6, 15а, 9, 29, 4, 37, 8, 41, 21а, 43, 35, 25, 17, 23, 49, 18, 31; „Вълчо Русковски“ 3, 5, 13, 11, 7; „Върбан Йотов Теслов“ 1, 10, 12, 6, 7, 11, 5, 14, 9, 8, 4, 2; „Грънчар“ 5, 1, 7, 4, 1а, 2, 6, 3; „Дило Йотов“ 108, 138, 130, 126, 114, 115, 116, 112, 120, 129, 110, 127, 137, 132, 109, 124, 107, 128, 105, 135, 123, 117, 108а, 134, 141, 139, 121, 119, 113, 149, 147, 159, 167, 158, 179, 164, 142, 187, 148, 162, 144, 183, 150, 157, 10, 168, 163, 175, 155, 145, 173, 177, 181, 146, 153, 166, 160, 140, 180, 138, 171, 154, 165, 151, 152, 161, 168а, 156, 182, 185; „Кокиче“ 1, 2, 6, 3, 12, 8, 10, 4, 5; „Кулата“ 3, 1, 5; „Марин Табаков“ 1, 11, 9, 6, 7, 2, 4, 5; „Младост“ 31, 21, 29, 25, 19, 17, 13, 27, 23, 15; „Никола Вапцаров“ 27, 24, 18, 4, 23, 29, 16, 28, 30, 20, 25, 26, 22, 31, 38, 34, 37, 31, 39, 36, 40; „Подполковник Тарасов“ 23, 9, 27, 3, 11, 19, 1, 15, 7, 5, 21; „Равнището“ 13, 9, 5, 41, 25, 1, 17, 6, 14, 4, 21, 2, 16, 10, 8, 19, 23, 7, 15; „Райна Княгиня“ 1, 1а; „Речна“ 2, 3, 1; „Торос“ 11, 4, 5, 12, 7, 8, 20, 2, 16, 6, 1, 18, 10; „Хаджи Димитър“ 16, 19, 20а, 21, 17, 20, 18, 15, 13; „Хан Аспарух“ 16, 41, 33, 20; „Христо Смирненски“ 3, 7, 6, 1, 4, 5, 2; „Цвятко Алексиев“ 1, 6, 3, 5, 4, 2; „Шипка“ 11, 5, 7, 1, 2, 3, 13; Уо ТП 10, Фургон, Уо ТП 4;

На 30 ноември, 01 декември, 02 декември, 03 декември и 04 декември 2020 г. (от 09:01 до 16:16 часа) – с. Бежаново, улици: „Александър Стамболийски“ 11, 1, 18, 4, 3, 5, 9, 13, 6, 2, 7, 8; „Ангел Кънчев“ 2, 3, 4; „Боровец“ 3, 2; „Бръшлян“ 4, 1, 3; „Георги Бенковски“ 12, 4, 13, 10, 15, 5, 14, 37, 17, 1, 19, 20, 33, 32, 18, 3, 22, 2, 7, 9, 30, 11, 8, 21; „Дунав“ 3, 8, 1; „Иван Вазов“ 4, 1, 2; „Искър“  42, 29, 35, 44, 46, 31, 41, 33, 6, 43, 23, 39; „Клокотница“ 12, 3, 15, 17, 1, 21, 19, 7, 9, 2, 8; „Никола Йонков Вапцаров“ 13, 16, 6, 11, 9, 14, 18, 7, 2, 10, 8, 3, 4, 12, 5; „Никола Цоцов“ 29, 5, 3, 3, 14, 20, 16, 24, 25, 10, 4, 5, 6, Уо Тп 8, 16, 8, 9, 34, 15, 22, 1, 12; „Плевен“ 119, 96, 115, 142, 109, 120, 100, 104, 110, 79, 132, 95, 103, 107, 85, 121, 93, 81, 130, 124, 136, 89, 87, 108, 101, 126, 134, 116, 140, 104а, 99, 83, 98, 97, 102, 91, 105, 111; „Сливница“ 4, 1, 2; „Филип Тотю“ 5, 6, 2, 4, 8, 1, 3; „Христо Смирненски“ 5; „Юрий А. Гагарин“ 16, 18, 5, 19, 15, 11, 17, 9, 21, 10, 22, 25, 2, 3, 24, 1, 12;

На 01, 02, 03 и 04 декември 2020 г. (от 09:01 до 16:16 часа) – с. Дъбен, улици: „Васил Левски“ 34, 31, 26, 46, 3, 32, 22, 27, 12, 36, 18, 19, 8, 28, 17, 5, 1, 25, 23, 15; „Диевска“ 2, 1, 11, 6, 3, 13; „Захари Стоянов“ 28, 22, 11, 14, 3, 20, 16, 6, 9, 8, 15, 18, 13, 24; „Песовска“ 41, 15, 14, 47, 16, 20, 12, 22, 18, 44, 30, 45, 33, 11, 26, 21, 29, 32, 34, 31, 24, 28, 38, 23, 36, 27, 17, 8, 43, 10, 25; „Петко Славейков“ 53, 40, 51, Уо Тп 3;

На 01, 02 и 04 декември 2020 г. (от 09:01 до 16:16 часа) – с. Дерманци, улици: „Васил Левски“ 150, 148, 159, 151, 149, 153, 161, 141, 143, 142, 157, 145, 155, 146, 133; „Вежен“ 16, 37, 29, 26, 2, 5, 25, 11, 28, 19, 39, 6, 14, 21, 8, 35, 17, 9, 27, 31, 7, 20, 12, 23, 13, 22, 10, 18, 15, 24; „Ивайло“ 3, 4, 2; „Крайбрежна“ 50, 58, 48, 54, 46, 42, 44, 56, 52; „Плиска“ 2, 4; „Преслав“ 12, 1, 3, 15, 9, 6, 8, 10, 7; „Стадиона“ 7, 5, 9, 4, 3, 1; „Цар Калоян“ 33; „Цар Симеон“ 46, 51, 79, 58, 48, 69, 54, 63, 55, 53, 75, 71, 50, 52, 42, 59, 73, 56, 61, 57, Уо ТП 15.


Споделете:

Свалете в PDF