ПЛАНИРАНИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО ЗА ПЕРИОДА 29 ЮНИ – 03 ЮЛИ 2020 Г.

петък, 26 юни 2020 585

ЧЕЗ Разпределение България продължава да съобразява планираните ремонти с нуждите на клиентите и след отмяна на извънредното положение. Компанията организира дейността си по начин, който позволява извършване на планирани дейности между 13:30 и 18:00 часа. Планът на дружеството предвижда минимални смущения на услугата до пълното отпадане на противоепидемичните мерки и препоръчителните офиси от вкъщи, както и до приключване на учебната година за учениците.

ЧЕЗ Разпределение възстановява в пълен обем реализацията на нови  присъединявания, за да изпълни своите ангажименти към клиентите, които надлежно са преминали през процедурата по включване на обекти към мрежата. Поетапно компанията възстановява и реализацията на инвестиционната си програма за 2020 г., за да поддържа и развива мрежата по начин, който да гарантира сигурността и качеството на електрозахранването в Западна България и да навакса забавянето в резултат на въведените противоепидемични мерки и последиците от тях. Дружеството приоритизира дейностите си, така че да продължи да изпълнява всички свои лицензионни задължения и да осигури нормалното протичане на процесите в компанията. Нормативните изисквания за подмяна на електромери ще се изпълняват в предварително обявени интервали от време, като ще засягат електрозахранването на клиентите само в рамките на 15 минути. При извънредни ситуации, както и до момента, компанията ще реагира незабавно и ще извършва съответните неотложни ремонти.

При изпълнението на своите ангажименти за поддържане и развитие на мрежата, компанията ще свежда неудобствата за клиентите до възможния минимум.

Няма да се прекъсва услугата за болници, институции и администрации с обществена значимост.

Обявеният в графика период за планирано прекъсване на електрозахранването с начало и край съответно от 08:00 ч. или от 09:00 ч. до 16:00 ч., се отнася за прекъсване в рамките на до 15 минути, свързано с подмяна на електромери или подмяна на електромерни табла, в посочения времеви интервал.

За периода 29 юни – 03 юли 2020 г. на територията на община Луковит са планирани следните прекъсвания на електрозахранването:

На 29 юни 20209 г. (от 15:31 до 16:30 часа) – с. Дерманци, улица „Баба Тонка“ 1;

На 29 юни, 30 юни, 01 юли и 02 юли 2020 г. (от 09:01 до 16:16 часа) – с. Бежаново, улици: „Александър Стамболийски“ 3, 8, 2, 11, 1, 4, 9, 6, 13, 7, 18, 5; „Ангел Кънчев“ 4, 2, 3; „Аско Махмудов“ 3, 14, 8, 4, 15, 7, 17, 2, 6, 5, 21; „Бачо Киро“ 2, 1, 8, 3; „Боровец“ 3, 2; „Бръшлян“ 12, 11, 7, 18, 4, 3, 1; „Вежен“ 2, 8, 4; „Георги Бенковски“ 21, 5, 1, 32, 11, 33, 37, 14, 20, 15, 17, 30, 12, 7, 9, 22, 2, 4, 3, 13, 18, 10, 19, 8; „Георги С. Раковски“ 6, 8, 3, 5, 10, 4, 1, 2; „Добри Комитата“ 16, 1, 25, 6, 27, 14, 10, 3, 12, 5, 23, 4; „Дунав“ 3, 1, 8, 22, 17, 10, 16, 7, 18, 14, 20; „Иван Вазов“ 2, 1, 4; „Искър“ 44, 33, 46, 41, 29, 23, 6, 31, 42, 35, 39, 43, 16, 17, 8, 14, 3, 1, 4, 22, 38, 28, 34, 11, 6, 21, 15, 26, 2, 20, 36, 40; „Йордан Йовков“ 1, 3; „Калето“ 5, 2, 1, 7; „Клокотница“ 7, 12, 21, 9, 15, 19, 2, 8, 1, 17, 3; „Никола Йонков Вапцаров“ 9, 10, 7, 2, 4, 14, 16, 12, 3, 18, 8, 13, 6, 5, 11; „Никола Цоцов“ 2, 22, 15, 25, 1, 10, 20, 6, 8, 14, 12, Уо Тп 8, 24, 3, 5, 29, 34, 9, 16, 4; „Опълченска“ 4, 2, 1, 7; „Орелец“ 2, 1; „Осогово“ 10, 1, 13, 12, 11, 3, 5, 2, 9, 16, 4, 6, 14, 7; „Патриарх Евтимий“ 6, 4, 1, 3, 2, 7, 5; „Плевен“ 108, 103, 83, 102, 99, 132, 136, 91, 120, 119, 124, 134, 89, 115, 96, 93, 104, 95, 107, 81, 111, 109, 87, 100, 126, 104а, 140, 105, 142, 85, 98, 97, 79, 130, 110, 116, 121, 101, 55; „Сини вир“ 12, 14, 8, 11, 13, 15, 4; „Сливница“ 1, 2, 4; „Стара планина“ 11, 25, 34, 69, 47, 16, 63, 6, 1, 22, 67, 53, 58, 23, 15, 4, 49, 27, 33, 29, 41, 46, 10, 12, 3, 5, 39, 35, 13, 54, 31, 61, 9, 32, 8, 14, 26, 21, 38, 51, 71, 44, 65, 7, 56, 36, 30, 42, 28, 24, 75, 19, 37, 48, 59, 2, 60; „Стефан Караджа“ 3, 6, 1, 2, 9, 4, 5; „Филип Тотю“ 8, 2, 1, 5, 3, 4, 6; „Христо Татарлийски“ 5, 17, 3, 15, 7, 19, 29, 8, 14, 11, 13, 16, 9, 10, 12; „Юрий А. Гагарин“ 3, 5, 18, 21, 2, 22, 25, 1, 12, 17, 24, 19, 9, 15, 16, 10, 11, 8;

На 29 и 30 юни 2020 г. (от 09:01 до 16:16 часа) – с. Петревене, улици: „Александър Стамболийски“ 11, 6, 3, 12, 8а, 17, 5, 16, 1, 13, 21, 4, 2, 15, 8; „ Бор“  1, 2; „Генерал Гурко“ 21, 27, 10, 18, 15, 13, 20, 9, 29, 22, 25, 19, 17; „Георги Сава Раковски“ 7, 54, 52, 4, 18, 6, 8, 3, 30, 20, 15, 10, 46, 12, 1а, 22, 24, 28, 1, 5, 16, 36, 48, 2, 40, 14, 44, 58, 26, 13, 50; „Златна Панега“ 1, 2; „Иван Вазов“ 10, 7, 3, 6, 1; „Иван Стефанов“ 2, 1; „Сергей Румянцев“ 5, 1, 3, 2; „Синчец“ 1; „Хаджи Димитър“ 67, 56, 57, 48а, 66а, 68, 70, 71, 65, 64, 54, 63, 62, 60, 69, 52, 50; „Хан Аспарух“ 7, 14, 10, 26, 12, 5, 4, 3, 24, 18, 28, 16, 6 А, 6; „Цар Освободител“ 15, 2, 14, 1, 4, 12, 3, 16, 8, 13, 6;

На 30 юни и 01 юли 2020 г. (от 08:46 до 09:30 часа и от 15:46 до 16:30 часа) – с. Торос, улици: 157023, 43058.336.99, 48058, улици: „Александър Стамболийски“ 2, 14, 1, 16, 20, 21, 7, 10, 13, 19, 4, 15, 18, 17, 11, 9, 8, 24, 31, 32, 29, 26, 33, 17, 35; „Априлци“ 2, 4, 1; „Бреза“ 7, 8, 6, 13, 23, 12, 14, 21, 2, 15, 25, 27, 4, 9, 2а; „Бузлуджа“ 10, 17, 9, 25, 5, 11, 18, 4, 16, 2, 23, 1, 19, 14, 3, 15, 7, 8, 6, 12, 13, 21; „Валето“ 4, 8, 5, 10, 1, 6; „Васил Левски“ 17, 11, 3, 15, 13, 36, 30, 5, 9, 16, 12, 10, 20, 18, 32, 34, 22, 14, 26, 7, 6, 4, 24, 8, 1; „Витска“ 12, 13, 15, 11, 19, 20, 16, 33, 10, 6, 15а, 9, 4, 29, 37, 8, 41, 21а, 43, 35, 25, 17, 23, 49, 18, 31, 1; „Вишиндол“ 7, 19, 2, 9, 5, 10, 17, 8, 13, 15, 3, 1, 4, 6, 25, 12, 11; „Възраждане“ 1, Читалище, 15, 13а, 1, Аптека, 16; „Вълчо Русковски“ 3, 5, 13, 11, 7; „Върбан Йотов Теслов“ 9, 1, 10, 12, 6, 7, 11, 5, 14, 9, 8, 4, 2; „Гатил“ 1, 8, 6, 12, 15, 3, 13, 10; „Георги Бенковски“ 11, 7, 12, 22, 6, 13, 5а, 28а, 8, 20, 3, 9, 4, 18, 15, 1, 3а, 28, 24, 30, 2, 16, 26, 32; „Градинска“ 13, 2, 15, 6, 11, 3, 5, 12, 9, 7, 8, 4, 18, 17, 20, 29, 42, 14, 21, 19, 23, 16; „Грънчар“ 5, 1, 7, 4, 1а, 2, 6, 3; „Дило Йотов“ 95, 91, 96, 106, 101, 83, 76а, 103, 89, 87, 97, 98, 85, 93, 99, 79а Поща, 100, 14, 79а, 16б, 92, 94б, 79, 94, 94а, 108, 130, 138, 126, 114, 115, 116, 112, 120, 129, 110, 127, 137, 132, 109, 124, 107, 128, 105, 135, 123, 117, 108а, 134, 141, 139, 121, 119, 113, 66, 73, 64, 36, 46, 44, 88, 70, 74, 47, 32, 39, 76, 86, 53, 31, 38, 61, 69, 37, 77, 64а, 90, 78, 49, 56, 68, 75, 80, 55, 71, 52, 51, 84, 65, 57, 67, 45, 35, 50, 58, 72, 42, 43, 82, 33, 60, 40, 71а, 27, 34, 29, 149, 147, 159, 167, 158, 179, 164, 142, 187, 162, 148, 144, 183, 150, 157, 10, 163, 168, 175, 145, 155, 177, 173, 181, 146, 153, 166, 160, 140, 180, 138, 171, 154, 165, 151, 152, 161, 168а, 156, 182, 185, 17б, 7, 23, 22, 30, 21, 17а, 28, 11, 3, 4, 20, 18, 16, 25, 1, 14, 24, 15, 8, 26, 13, 17, 12, 5, 10, 17в; „Димитър Ковач“ 4, 2, 1, 3; „Дойчин Димитров“ 15, 1, 9, 14, 5, 12, 3, 7, 10, 20, 16, 13, 1а, 11, 2, 4; „Еделвайс“ 3, 10, 6, 4, 12, 5, 8, 1, 2; „Захари Стоянов“ 8, 9, 3, 7, 6, 4, 2, 1, 5; „Здравец“ 6, 2, 4, 1, 3; „Кирил и Методий“ - Фурна, 4, 7, 2, 6, 1, 3, 5; „Китка“ 21, 12, 34, 36, 26, 25, 29, 38, 14, 20, 18, 23, 3, 10, 24; „Кичера“ 41, 18, 5, 12, 9, 13, 6, 10, 16, 20, 17, 24, 2, 22, 3, 11, 1, 8, 14, 4, 5а, 7а, 15; „Кокиче“ 1, 2, 6, 3, 12, 8, 10, 4, 5; „Крайселска“ 7, 15, 13, 21, 19, 41, 39, 17, 29, 37, 43; „Кулата“ 3, 1, 5; „Лозарска“ 50, 23, 51, 1, 61, 24, 5, 63, 41, 17, 46, 38, 10, 49, 35, 31, 36, 56 Вила, 34, 53, 2а, 67, 42, 11, 40, 43, 48, 3, 14, 47, 65, 7, 2а Кино, 2, 52, 28, 9, 4, 39, 59, 57, 55, 44, 8, 19, 15, 27, 12, 16, 13, 45, 21, 54, 26, 22, 29, 32, 30, 1; „Люляк“ 2, 7, 5, 6, 4, 1, 8, 3, 9; „Марин Табаков“ 6, 1, 11, 9, 6, 7, 2, 4, 5; „Мелнична“ 33, 49, 35, 39, 20, 48, 47, 43, 27, 18, 50, 28, 22, 41, 24, 32, 34, 29, 31, 26, 30, 25, 37, 45, 2, 5, 8, 19, 13, 17, 14, 23, 6, 21, 3, 4, 10, 15, 1, 12; „Младост“ 4, 5, 7, 3, 2, 1, 11, 21, 29, 25, 19, 17, 13, 27, 23, 15, 31; „Незабравка“ 15, 12, 13, 14, 1, 8, 2, 9, 18; „Нено Върбанов“ 1, 5, 3; „Никола Вапцаров“ 8, 2, 3, 12, 13, 5, 11, 15, 4, 1, 19, 17, 27, 24, 18, 4, 23, 29, 16, 28, 30, 20, 25, 26, 22, 31, 38, 34, 37, 31, 39, 36, 40; „Оборище“ 8, 2, 13, 11, 10, 4, 5, 17, 6, 19, 1, 12, 15, 7, 16, 21, 9, 18; „Опълченска“ 6, 20, 12, 1, 15, 19, 21, 5, 14, 18, 16, 14 А, 22, 4, 10, 17, 2, 8, 11, 13, 9, 24; „Орешака“ 7а, 3, 9, 11, 1; „Пейо К. Яворов“ 13, 11, 3, 15, 7, 17, 19, 1а, 5, 9; „Под. Тарасов“ 23, 9, 27, 3, 11, 19, 1, 15, 7, 5, 21, 3, Полето 000373; „Поручик Софронов“ 2, 1, 3, 4; „Потока“ 14, 18, 6, 28, 10, 12, 8, 3, 1, 6, 4; „Равнището“ 13, 9, 5, 41, 25, 1, 17, 6, 14, 4, 21, 2, 16, 10, 8, 19, 23, 7, 15; „Райна Княгиня“ 4, 1, 1а; „Речна“ 2, 3, 1; „Стоян Георгиев“ 56, 38, 46, 42, 28, 36, 32, 40, 29, 44, 34, 30, 26, 13а, 3, 15, 22, 5, 11, 25, 20, 1, 12, 4, 2, 19, 18, 6, 9, 16, 10, 13, 11а, 24, 27, 14, 17, 23, 8, 7; „Теменуга“ 2, 11, 9, 7, 1, 3; „Торос“ 39, Сушилна, 50, Краварник, 39, Бензиностанция, 41, 33, 19, 36, 42, 28, 25, 40, 34, 22, 32, 21, 26, 46, 17, 29, 13, Автомивка, 30, 38, 23, 27, 24, 31, 11, 4, 5, 12, 7, 8, 20, 2, 16, 1, 6, 18, 10, УПИ  V Кв. 95; „Филип Бутозов“ 4, 6а, 5, 8, 3, 1, 2, 6; „Хаджи Димитър“ 16, 19, 20а, 21, 17, 20, 18, 15, 13, 7, 2, 1, 13, 61, 3, 4, 5, 11, 12, 10; „Хан Аспарух“ 23, 19, 2, 3, 6, 27, 31, 5, 4, 21, 15, 25, 11, 13, 14, 7, 33, 9, 17, 29, 10, 16, 8, 16, 41, 33, 20; „Христо Ботев“ 13, 19, 30, 21, 23, 28, 8, 20, 24, 16, 1, 18, 11, 12, 28а, 10, 5, 22, 9, 40, 14, 6, 42, 7, 4, 32, 3, 44, 26, 2; „Христо Смирненски“ 2, 7, 6, 1, 4, 5, 3, 20, 12, 16, 8, 24, 14, 13, 15, 10, 17, 27, 29, 25, 18; „Цар Симеон“ 3, 7, 1, 5, 2; „Цвятко Алексиев“ 1, 6, 3, 5, 2, 4; „Шипка“ 11, 5, 1, 7, 2, 3, 13; „Явор“ 5, 9, 7, 3, 1; „Ягода“ 1, 2, 10, 14, 3, 6, 5, 12,  Уо ТП 1, Хижа, Вимпром, Бикарник, Офцеферма, Уо ТП 16, Уо ТП 13, Уо ТП 10, Уо ТП 8, Фургон, Уо ТП 4, Уо ТП 3;

На 30 юни, 01 юли и 03 юли 2020 г. (от 08:30 до 16:30 часа) – с. Пещерна, улици: „Ангел Кънчев“ 1, 4, 3, 10, 12, 2, 8; „Антон Страшимиров“ 2; „Васил Левски“ 20, 28, 8, 6, 26, 11, 13, 16, 23, 5, 21, 17, 10, 1, 24, 15, 12, 14, 1а, 30, 22, 4, 2, 9; „Васил Петлешков“ 32, 29, 24, 36, 30, 11, 13, 28, 26, 25, 22, 7, 6, 9, 2, 8, 4а, 1, 4, 3, 12, 10, 16, 20; „Витска долина“ 32, 15, 38, 20, 19, 11, 35, 12, 21, 3, 7, 22, 26, 23, 14, 13, 29, 30, 10, 27, 31, 34, 33, 17, 5, 36, 16, 18, 8, 6, 24; „Гео Милев“ 5, 9, 1, 4, 3; „Георги Бенковски“ 12, 5, 10, 19, 7, 8, 3, 4, 2, 13, 9, 17, 15; „Елин Пелин“ 1а, 6, 5, 3, 8, 1, 4; „Иван Вазов“ 20, 20, 18, 10, 24, 26, 22, 7; „Лозарска“ 4, 2; „Любен Каравелов“ 4, 1, 6, 2; „Отец Паисий“ 2, 1; „Панайот Волов“ 1, 2, 3; „Пейо К. Яворов“ 7а, 11б, 2, 7, 4, 5, 6, 3, 11в, 11, 3а, 11а, 9, 1; „Пчелиня“ 12; „Хаджи Димитър“ 16, 11, 10, 12, 15, 23, 19, 31, 9, 8, 3, 25, 17, 18, 27, 21; „Христо Ботев“ 3, 9, 2, 1, 5, 7, 6,  Тп1, База, Цех, Тп4;

На 30 юни, 01 и 03 юли 2020 г. (от 08:30 до 16:30 часа) – с. Торос, улици: „Бузлуджа“ 10, 17, 9, 25, 5, 11, 18, 4, 16, 2, 23, 1, 19, 14, 3, 15, 7, 8, 6, 12, 13, 21; „Валето“ 4, 8, 5, 10, 1, 6; „Вишиндол“ 7, 19, 2, 9, 5, 10, 17, 8, 13, 15, 3, 1, 4, 6, 25, 12, 11; „Георги Бенковски“ 11, 7, 12, 22, 6, 13, 5а, 28а, 8, 20, 3, 9, 4, 18, 15, 1, 3а, 28, 24, 30, 2, 16, 26, 32; „Дило Йотов“ 17б, 7, 23, 22, 30, 21, 17а, 28, 11, 3, 4, 20, 18, 16, 25, 1, 14, 24, 15, 8, 26, 13, 17, 12, 5, 10, 17в, 66, 73, 64, 36, 46, 44, 88, 70, 74, 47, 32, 39, 76, 86, 53, 31, 38, 61, 69, 37, 77, 64а, 90, 78, 49, 56, 68, 75, 80, 55, 71, 52, 51, 84, 65, 57, 67, 45, 35, 50, 58, 72, 42, 43, 82, 33, 60, 40, 71а, 27, 34, 29; „Еделвайс“ 3, 10, 6, 4, 12, 5, 8, 1, 2; „Кичера“ 41, 18, 5, 12, 9, 13, 6, 10, 16, 20, 17, 24, 2, 22, 3, 11, 1, 8, 14, 4, 5а, 7а, 15; „Мелнична“ 33, 49, 35, 39, 20, 48, 47, 43, 27, 18, 50, 28, 22, 41, 24, 32, 34, 29, 31, 26, 30, 25, 37, 45; „Орешака“ 7а, 3, 9, 11, 1; „Пейо К. Яворов“ 13, 11, 3, 15, 7, 17, 19, 1а, 5, 9; „Стоян Георгиев“ 56, 38, 46, 42, 28, 36, 32, 40, 29, 44, 34, 30; „Христо Ботев“ 13, 19, 30, 21, 23, 28, 8, 20, 24, 16, 1, 18, 11, 12, 28а, 10, 5, 22, 9, 40, 14, 6, 42, 7, 4, 32, 3, 44, 26, 2; „Цар Симеон“ 3, 7, 1, 5, 2, Явор 5, 9, 7, 3, 1,  Уо ТП 3, Уо ТП 8;

На 03 юли 2020 г. (от 09:01 до 16:16 часа) – с. Бежаново, улици: „Александър Стамболийски“ 3, 8, 2, 11, 1, 4, 9, 6, 13, 7, 18, 5; „Ангел Кънчев“ 4, 2, 3; „Боровец“ 3, 2; „Бръшлян“ 12, 11, 7, 18, 4, 3, 1; „Георги Бенковски“ 21, 5, 1, 32, 11, 33, 37, 14, 20, 15, 17, 30, 12, 7, 9, 22, 2, 4, 3, 13, 18, 10, 19, 8; „Иван Вазов“ 2, 1, 4; „Клокотница“ 7, 12, 21, 9, 15, 19, 2, 8, 1, 17, 3; „Никола Йонков Вапцаров“ 9, 10, 7, 2, 4, 14, 16, 12, 3, 18, 8, 13, 6, 5, 11; „Никола Цоцов“ 2, 22, 15, 25, 1, 10, 20, 6, 8, 14, 12, Уо Тп 8, 24, 3, 5, 29, 34, 9, 16, 4; „Плевен“ 108, 103, 83, 102, 99, 132, 136, 91, 120, 119, 124, 134, 89, 115, 96, 93, 104, 95, 107, 81, 111, 109, 87, 100, 126, 104а, 140, 105, 142, 85, 98, 97, 79, 130, 110, 116, 121, 101, 55; „Сливница“ 1, 2, 4; „Филип Тотю“ 8, 2, 1, 5, 3, 4, 6; „Юрий А. Гагарин“ 3, 5, 18, 21, 2, 22, 25, 1, 12, 17, 24, 19, 9, 15, 16, 10, 11, 8.


Споделете:

Свалете в PDF