ПЛАНИРАНИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО ЗА ПЕРИОДА 27 – 31 ЮЛИ 2020 Г.

понеделник, 27 юли 2020 54

За периода 27 – 31 юли 2020 г. на територията на община Луковит са планирани следните прекъсвания на електрозахранването:

На 27, 28, 29, 30 и 31 юли 2020 г. (от 09:01 до 16:16 ч.) – с. Карлуково, 36511, улица „Железничарска“ 8, 6, 10, 14, 1;

На 27 юли 2020 г. (от 09:01 до 16:16 ч.) – с. Дъбен, улици: „Захари Стоянов“ 28, 22, 11, 14, 3, 20, 16, 6, 9, 8, 15, 18, 13, 24; „Кральовска“ 88, 98, 64, 54, 60, Уо ТП 4, 52, 53, 68, 94, 47, 59, 78, 66, 100, 104, 86, 99, 106, 101, 90, 58, 96, 84, 72, 56, 48, 55; „Песовска“ 41, 15, 14, 47, 16, 12, 20, 22, 18, 44, 30, 45, 33, 11, 26, 21, 29, 32, 34, 31, 24, 28, 38, 23, 36, 27, 17, 8, 10, 25, Уо ТП 3;

На 29 юли 2020 г. (от 08:46 до 11:16 ч.) – гр. Луковит, 44327.197.37,  местност Голия връх, VII, кв. 182, улици: „Генерал Гурко“ 12, 6, 10; „Гето Йошев“ 37, 39, 33, 35; „Глоговец“ 10, 7, 1, 8, 4, 9, 5, 2, 3а, 12, 6; „Димитър Димов“ 4, 7, 8, 10, 9, 3, 2, 5, 1; „Йордан Йовков“ 28, 17 Жпг, 24, 30, 20, 26; „Йосиф Йосифов“ 19, 23, 17, 21, 25; Кирил и Методий“ 88, 66, 80, 64, 84, 47, 67, 68, 62, 60, 49, 76, 53, 63, 55, 82, 74, 78, 61, 58, 65, 70, 86, 51, 59, 90; Княз Борис I“ 4, 6, 2, 14, 3, 8, 5, 10, 7; „Лоза“ 9, 3, 11, 18а, 1а, 1, 5, 16, 7, 10, 12, 6, 4, 14, 8, 2; „Македонска“ 26, 31а, 37, 24, 31, 35, 33, 22; „Петко Д. Петков“ 6, 2, 20, 12, 3, 7, 1, 10, 11, 13, 16, 2а, 14, 16а, 15, 9, 18; „Пирот“ 21а, 8, 23а, 4, 13, 7, 6, 14, 3, 20, 1, 16, 11а, 5, 23, 12, 10, 17, 15, 21, 9, 18, 11, 22; „Предел“ 124, 120, 122, 114, 81, 77, 83, 118, 116; „Росица“ 15, 20; „Христо Ботев“ 20, 39 Складове, 33, 37, 26, 25, 17, 31, 32, 29, Хале, Склад; „Христо Ясенов“ 3, 2, 1, 4, 5; „Цар Симеон I“ 5, 2, 1, 2 Вик, 9, 11, 4, ТП4, Станция, Тп18, Рибарник;

На 30 юли 2020 г. (от 09:01 до 16:16 ч.) – с. Дъбен, улици: „Захари Стоянов“ 28, 22, 11, 14, 3, 20, 16, 6, 9, 8, 15, 18, 13, 24; „Песовска“ 41, 15, 14, 47, 16, 12, 20, 22, 18, 44, 30, 45, 33, 11, 26, 21, 29, 32, 34, 31, 24, 28, 38, 23, 36, 27, 17, 8, 10, 25, Уо ТП 3.


Споделете:

Свалете в PDF