ПЛАНИРАНИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО ЗА ПЕРИОДА 25 НОЕМВРИ – 01 ДЕКЕМВРИ 2019 Г.

понеделник, 25 ноември 2019 267

Във връзка с уведомление на ЧЕЗ, Община Луковит информира гражданите, че компанията извършва дейности с цел подобряване услугите на своите клиенти. Успешната им реализация налага следните кратковременни прекъсвания на електрозахранването:

На 25, 26, 27, 28 и 29 ноември 2019 г. (от 08:30 до 16:30 часа) – гр. Луковит, улици: „Бор“ 1, 2; „Кокиче“ 42, 25, 35, 21, 46, 19, 47, 39, 27а, 37, 22, 34, 41а, 17, 41, 24, 20, 43а, 48, 27, 29, 36а, 30, 28а, 18, 40, 16, 23, 26, 36, 32, 44, 28, 31, 33, 38, 50; „Лале“ 39, 24, 33, 35, 43, 37, 47, 31, 25, 28, 26, 17, 8, 27, 22, 13, 19, 41, 30, 20, 38, 21, 11, 16, 24а, 14, 29, 10, 12, 15, 18; „Лилия“ 2, 1; „Лозарска“ 27, 35, 15, 25, 10, 4а, 22, 14, 21, 20, 28, 33, 31, 12, 36, 20а, 39, 8, 45, 23, 50, 19, 46, 6, 20б, 18, 42, 16; „Мак“ 3а, 4, 6, 3, 2, 1, 59; местност Голият връх; „Начална“ 10, 43, 18, 37, 23, 42, 22, 17, 19, 32, 36, 30, 27, 28, 24, 21, 33, 38, 31, 16, 20, 41, 14, 26, 25, 35, 12, 29; „Пролет“ 27, 25, 17, 15, 46, 38, 28, 36, 40, 21, 19, 13, 26, 42, 30, 44а, 23, 34, 32; „Теменуга“ 23а, 29, 25, 10, 57, 18, 22, 41, 19, 4, 33, 8, 45, 14, 27, 23, 35, 6, 31, 16, 21, Тп57;

На 25, 26, 27, 28 и 29 ноември 2019 г. (от 08:30 до 16:15 часа) – с. Дъбен, улици: „Вутевска“  30, 14, 16, 9, 17, 23, 28, 22, 13, 19, 42, 24, 46, 12, 8, 29, 44, 2, 5, 48, 38, 25, 32, 26, 18; „Иван Вазов“  33, 29, 20, 72, 66, 54, 13, 64, 15, 11, 10, 3, 60, 78, 70, 39, 58, 8, 12, 68, 14, 9; „Кральовска“ 2, 3, 1; „Пейо Яворов“ 5, 14, 10, 7, 18, 12, 2, 4, 15, 8, 9, 13, 11, 20, Тп 1, 1; „Петко Славейков“ 2, 1, 8, 10; „Петър Берон“ 4, 2, 3, 10, 6; „Поповска“ 25, 5, 1, 21, 11, 3, 7, 17, 19, 15, 4, 9, 23; „Сергей Румянцев“  24, 18, 1, 16, 21, 2, 8, 13, 17, 12, 32, 14, 35, 26, 30; „Урушка“ 4, 12; „Цоковска“ 4, 21, 2, 35, 24, 23, 26, 25, 17, 33, 30;

На 28 ноември 2019 г. (от 08:30 до 09:30  часа по искане на „ЕСО“ ЕАД) – гр. Луковит, 44327.266.27, улици: „Александър Стамболийски“ 65, 61, 76, 58, 53, 62, 34, 56, 67, 57, 48а, 45, 39, 70, 52, 43, 71, 46, 66, 48, 41, 69, 74, 82, 47, 68, 75, 42, 30, 80, 44, 40, 38, 51, 63, 64, 60, 78, 72, 54, 32, 55, 50; „Ардино“ 5, 1, 3, 2; „Байрон“ 4, 1, 6, 2, 3; „Братя Миладинови“ 26, 24, 22, 20, 28, 4, 1, 14, 7, 10, 3, 8, 5, 12, 6, 16, 18, 54, 2; „Бузлуджа“ 25, 1, 7, 2, 5, 8, 6, 9, 4, 3, 11, 16, 13, 19, 21а, 15, 23, 20, 22, 12, 21, 10, 18, 14; „Бяло море“ 3, 8, 5, 2, 1, 6, 4; „Бяло поле“ 8, 11, 5, 15, 15а, 7, 9, 2, 3, 17, 13, 19, 6, 10, 12, 14, 4; „Велчо Комитата“ 6, 67, 63, 53, 57, 65, 4, 49, 51, 69, 2, 61, 33, 37, 29, 16, 35, 43, 41, 27е, 25, 3, 13, 5, 21, 23, 19, 9; „Веригата“ 6, 4, 17, 1, 11, 5, 9, 3, 2, 19, 7, 13, 15; „Веслец“ 14, 4, 8, Павилион, 10, 6, 2; „Възраждане“ 137а, 126, 139, 128, 137, Бистро, 137, 128, 103, 99, 105, 97, 89, 101, 89 „Слънчев бряг“, 107, 102, 104, 101 Тп34 - Касета 2, 91, 95, 112, 108, 106, 110, 104, 117, 129, 126, 120, 123, 119, 109, 137, 131, 118, 115, 133, 116, 113, 125, 121, 122, 111, 135; „Генерал Гурко“ 3, 9, 5, 16, 11 „Звезда“, 11, 5, 1, „Герилица“ 9, 6, 5, 2, 3, 5а, 7, 11, 12, 1, 10, 4, 8; „Гето Йошев“ 14, 12, 10, 8, 16, 6, 4, 20, 11, 31, 5, 3, 1, 13, 23, 7, 27, 11а, 29, 15, 25, 9, 21, 19; „Данте“ 18, 22, 8, 2, 6, 20, 2 Тп34 - Касета 1, 10, 14, 12, 16, 4; „19-ти Февруари“ 9, 10, 16, 5, 4, 2а, 7, 12, 6, 1, 15, 11, 18, 24, 8, 17, 20а, 13, 14, 19, 2, 20, 26; „Дунав“ 3, 17, 1, 11, 7, 5, 4, 15, 9, 13; „Завоя на Черна“ 11, 32а, 34, 9, 13, 1а, 15, 7 Склад, 36, 28, 18, 20, 30, 5, 1, 2, 6, 1а, 4, 22, 32, 3, 24, 12, 8, 14, 34, 16; „Ивайло“ 8, 2, 3, 10, 7, 4, 5, 1, 9, 6; „Иван Вазов“ 136, 104, 110, 108, 122, 134, 115, 106, 124, 126, 118, 138, 128, 130, 102, 120, 64, 66, 59, 78, 72, 79, 96, 92, 65б, 81, 85, 80, 68, 86, 94, 84, 67, 61, 98, 69, 88, 82, 84а, 63, 74, 77, 70, 73, 76, 65, 87, 24, 23, 20, 30, 25, 17, 27, 19, 16, 14, 18, 26, 21, 28, 12, 15, 8, 2, 9, 6, 5, 4, 10, 11, 13, 3, 1, 7, 42, 62, 54, 53, 33, 55, 32, 51, 29, 46, 48, 31, 60, 100, 44, 43, 45, 52, 41, 37, 34, 35, 57, 58, 47, 38, 40, 50, 36, 44а, 90, 49; „Йордан Йовков“ 24, 1, 12, 2, 4, 11, 8, 3, 9, 13, 5, 7; „Княз Борис I“ 123, 121, 127, 129, 133, 121а, 131, 28, 20, 18, 17, 27, 19, 21, 40, 31, 32, 24, 36, 26, 13, 23, 50, 30, 42, 34, 16, 11, 9, 22, 29, 15, 38, 25, 63, 93, 95, 71, 58, 62, 83, 99, 117, 89, 91, 61, 77, 109, 107, 73, 56, 79, 115, 69, 103, 111, 113, 101, 67, 85, 75, 97, 105, 54, 37, 41, 52, 43, 54, 48, 39, 59, 35, 53, 51, 45, 33, 57, 49, 55; „Коларска“ 14, 2, 4, 3, 10, 8, 5, 6, 12; „Костен дол“ 28, 37, 8, 15, 2, 39, 24, 30, 31, 34, 38, 40, 42, 10, 21, 16, 27, 12, 18, 4, 20, 36, 22, 26, 32, 17, 19, 13, 29, 11, 33, 6, 44, 49, 48, 43, 53, 47, 45, 50, 55, 46, 59, 52, 57; „Кръгояр“ 29, 24, 26, 38, 39, 49, 41, 25, 36, 37, 30, 31, 40, 42, 35, 27а, 50, 55, 57, 28, 46, 47, 23, 32, 48, 45, 33, 53, 43, 40а, 27, 38а, 23а, 54 „Кръгояр“, Тп46, 63 А, 65, 63, 59, 71, 73, 67, 61, 69, 63а, 1, 3, 18, 16, 4, 6, 14, 12, 20, 2, 22, 8, 24, 10; „Куклите“ 12, 9, 5, 7, 10, 8, 13, 11, 3, 4; „Кънчо Велин“ 5, 3, 23, 2, 17, 7, 21, 6, 8, 11, 13, 19, 15, 4, 25, 9; „Люляковец“ 19, 14, 5, 8, 4, 6, 2, 7, 15, 16, 11, 17, 13, 10, 1, 3, 12; местност Бяло поле - Кравеферма, Произв. цех, местност Бяло поле, местност Момчилец Пс, местност Поника Пи 44327.331.189, „Неофит Бозвели“ 1; „Неофит Рилски“ 2, 4; „Никола Бонев“ 11, 9, 8, 10, 6, 15, 13, 7, 4, 1, 3, 2, 5, 4; „Никола Йорданов“ 7; „Оряховска“ 44, 34, 21, 38, 46, 25, 23, 42, 15, 32, 40, 17, 36, 13, 19, 65, 37, 77, 72, 81, 57, 76, 54, 64, 66, 27, 70, 51, 31, 78, 48, 67, 74а, 72г, 43, 47, 83, 61, 33, 35, 62, 49, 58, 79, 59, 71, 50, 60, 56, 41, 39, 68, 69, 63, 29, 55, 75, 53, 74, 73, 52; „Панака“ 4, 2, 1, 6; „Пенчо Славейков“ 3, 1; „Петър Берон“ 3, 12, 2, 4, 1, 6, 8, 10, 14, 19, 5, 9, 13, 9а, 20, 16, 24, 15, 26, 7, 18, 17; Пи 44327.85.11, Поника 62; „Сан Стефано“ 39, 59, 66, 49, 48, 61, 50, 38, 65, 41, 78, 51, 44, 43, 58, 63, 35, 74, 55, 70, 53, 52, 34, 80, 36, 62, 47, 33, 68, 56, 34а, 40, 76, 64, 60, 42, 72, 45, 37, 57; „Симов дол“ 15а, 4, 12, 17а, 6, 17, 19, 10, 15, 27, 20, 35, 14, 22, 33, 29, 37, 16а, 31, 25, 18, 30а, 47, 38, 49, 32, 57, 53а, 39, 28а, 36, 24, 51, 28, 45, 43, 34, 26, 53; „Стефан Стамболов“ 4, 3, 2, 7; „Младост“, 2 Горско,; „Страцин“ 3, 8, 6, 5; „Съединение“ 43, 41, 27, 39, 35, 47, 24, 37, 22, 44, 34, 28, 45, 36, 38, 40, 31, 23, 29, 25, 33, 32, 30; „Тутракан“ 6, 10, 4, 5, 1, 14, 2, 3, 8, 7, 12; „Филичка“ 1, 4, 2, 9, 7, 3, 13, 11, 15, 6, 10, 5, 8, 17; „Хаджи Димитър“ 3, 14а, 8, 7, 2, 16, 9, 4, 1, 6, 5, 10, 12; „Хан Аспарух“ 7, 2а, 2, 1, 3, 8, 6, 4, 9; „Цар Калоян“ 4, 6, 2, 2а; „Цар Симеон“ 1 35, 31, 33, 10, 17, 22, 21, 14, 23, 18, 20, 19, 25, 12, 39, 16, 27, 37, 29, 6, 26 „Звезда“, 28 „Звезда“, 24 „Звезда“, 30; „Шейново“ 16, 20, 25, 18, 22, 21, 14, 10, 13, 27, 12, 8, 12а, 17, 11а, 24, 19, 23, 11, 15, 5, 4, 2, 6, 1, 9, 7,  Тп6, Разсадник, Тп14, 1 местност Каменистия връх, Тп27, Тп11,  Тп3, ТП39, ТП5;

На 01 декември 2019 г. (от 09:00 до 13:00  часа по искане на „ЕСО“ ЕАД) – гр. Луковит, 44327.197.37, местност Голия връх, 44327.203.32, 44327.80.25, VII кв. 182, улици: „Александър Стамболийски“ 1, 11, 19, 5, 2, 6, 13, 17, 9, 15, 4, 8, 7, 33, 24, 27, 22, 23, 12, 29, 20, 37а, 25, 18, 31, 10, 37, 27а, 28, 14, 35, 16; „Александър Теодоров-Балан“ 14, 17, 21, 20, 16, 13, 20а, 25, 19, 15, 18, 22, 23, 19а, 12, 10, 4, 1, 6а, 5, 9, 2, 6, 8, 11, 11а, 7; „Асен Златаров“ 6 „Изгрев“, 2, 3, 1 „Дружба“; „Байрон“ 4, 1, 6, 2, 3; „Божур“ 6, 8, 1, 12, 4, 2, 11, 5; „Бор“ 3, 1, 2; „Будевец“ 6, 2, 7, 3, 5, 1, 4, 10, 14, 23, 22, 18, 15, 25, 12, 16, 21, 24, 21а, 26, 13, 20, 23а; „Варниците“ 8, 1, 12, 11, 2, 16, 10, 15, 14, 4, 18, 5, 3, 13, 6, 7; „Васил Левски“ 26, 25, 23, 28, 27, 29, 12, 5, 15, 20, 4, 3, 6, 16, 11, 21, 22, 24, 10, 19а, 17, 1; „Велчо Комитата“ 73, 71а, 75, 14, 71, 12, 8, 77; „Воденичарска“ 12, 18, 20, 14, 6, 10, 24, 4, 2а, 8, 1, 22; „Възраждане“ 112, 108, 106, 110, 104, 117, 129, 126, 120, 123, 119, 109, 137, 131, 118, 115, 133, 116, 113, 125, 121, 122, 111, 135, 2а, 43, 41а, 51, 41, 29, 27, 37, 49, 47, 31, 55, 51, 35, 45, 39, 33, 53, 57, 65, 59, 63, 61, 71, 78, 64, 69, 67, 70, 64, 66, Склад, 2, 6, 5, 8, 4, Цех, Вила, 9, 80, 88, 82, 96, 94, 86, 80 „Мир“, 92, 90, 84, 21, 25, 21 „Златна Панега“, 21 „Васил Левски“, 19 „Васил Левски“, 72, 20, 38, 44, 18, 32 „Слънце“, 40, 30, 42, 58, 13, 54, 7, 46, 26, 11, 16, 24, 28, 12, 50, 60, 9, 48, 52, 56, 22, 73, 85 „Космос“, 87, 150, 83, 87, 81, 85, 89 „Слънчев бряг“, 100, 102 „Смирненски“, 101, 98, 100 „Вапцаров“; „Върбовец“ 6, 5, 10, 1, 3, 8, 4; „Ген. Гурко“ 3, 9, 5, 16, 11 „Звезда“, 11, 5, 1, 12, 6, 10; „Гео Милев“ 11, 8, 9, 16, 3, 5, 14, 7, 12; „Георги Бенковски“ 3, 5, 1; „Георги С. Раковски“ 11, 2, 28, 33, 24, 6, 14, 10, 30, 32, 5, 29, 22, 15, 27, 8, 13, 12, 25, 18, 20, 17, 1, 7, 26, 4, 35, 31, 23, 9, 47, 19, 16, 2, 20, 2, 57, 49; „Гето Йошев“ 11, 31, 5, 3, 1, 13, 23, 7, 27, 11а, 29, 15, 25, 9, 21, 19, 37, 39, 33, 35, Глигора 10, 3, 5, 1, 6, 2, 4, 8, 7; „Глоговец“ 10, 7, 1, 8, 4, 9, 5, 2, 3а, 12, 6; „19-ти Февруари“ 30, 23, 21, 25, 32; „Димитър Димов“ 4, 7, 8, 10, 9, 3, 2, 5, 1, 11, 18, 13, 14, 16, 21, 19, 15, 17, 22, 29, 23, 25, 20, 24, 28, 27; „Димитър Талев“ 6, 4; „Златна Панега“ 35, 13, 27, 39, 7, 15, 31, 19, 33, 11, 29, 17, 37, 21, 23, 1, 9, 15, 5, 3, 25, 16, 8, 8а, 4, 1, 10, 6, 20 Гараж, бл. „Панака“, 47, 41а, 43, 49, 45, 50, 52, 42; „Иван Вазов“ 12, 15, 8, 2, 9, 6, 5, 4, 10, 11, 13, 3, 1, 7, 42, 62, 54, 53, 33, 55, 32, 51, 29, 46, 48, 31, 60, 100, 44, 43, 45, 52, 41, 37, 34, 35, 57, 58, 47, 38, 40, 50, 36, 44а, 90, 49; „Иван Генчев“ 13, 22, 18, 8, 11, 3, 17, 2, 7, 15, 3 Строител, 5, 6, 9, 12, 10, 20, 16, 4, 1; „Иван Иванов-Орела“ 5, 3 „Мизия“, 3, 18, 16, 4, 8, 10, 12, 2, 6, 14; „Илия Волен“ 9, 6, 7, 2, 5, 4, 3, 8, 13, 15; „Йордан Йовков“ 24, 1, 12, 2, 4, 11, 8, 3, 9, 13, 5, 7, 28, 17 Жпг, 24, 30, 20, 26; „Йосиф Йосифов“ 19, 23, 17, 21, 25, 4, 10, 11, 2, 3, 12, 1, 14, 16, 20, 18, 7, 13, 8, 6, 5, 15, 13а, 9; „Кирил И Методий“ 52, 44, 46, 48, 40, 37, 54, 36, 39, 41, 50, 42, 35, 2, 1, 1 Поща, 2, 45, 56, 36, 33 „Воденичаров“, 43, 29, 31, 1, 14, 16, 20, 2 „Светлина“, 27, 8 „Орлова чука“, 30, 21, 15, 12, 28, 34, 32, 19, 22, 26, 24, 3, 25, 18, 10 „Възход“, 2, 17, 1, 23, 88, 66, 80, 64, 84, 47, 67, 68, 62, 60, 49, 76, 53, 63, 55, 82, 74, 78, 61, 58, 65, 70, 86, 51, 59, 90, 112, 94, 104, 100, 106, 92а, 98, 96, 108, 92, 102; „Княз Борис I“ 28, 20, 18, 17, 27, 19, 21, 40, 31, 32, 24, 36, 26, 13, 23, 50, 30, 42, 34, 16, 11, 9, 22, 29, 15, 38, 25, 63, 93, 95, 71, 58, 62, 83, 99, 117, 89, 91, 61, 77, 109, 107, 73, 56, 79, 115, 69, 103, 111, 113, 101, 67, 85, 75, 97, 105, 54, 37, 41, 52, 43, 54, 48, 39, 59, 35, 53, 51, 45, 33, 57, 49, 55, 4, 6, 2, 14, 3, 8, 5, 10, 7; „Козлодуй“ 2, 8, 20; „Кокиче“ 10, 3, 6, 15, 12, 4, 1, 8, 7, 2, 14, 13, 11, 9, 2а, 5, 42, 25, 35, 21, 46, 19, 47, 39, 27а, 37, 22, 34, 41а, 17, 41, 24, 20, 48, 43а, 27, 29, 36а, 30, 28а, 18, 40, 16, 23, 26, 36, 32, 44, 28, 31, 33, 38, 50; „Костен дол“ 1, 9, 3, 5, 7; „Котлен“ 3, 4, 1, 6; „Кракра“ 1, 10, 9, 4, 2, 14, 6, 11, 18, 12, 16, 5, 13, 7, 15, 8; „Кръгояр“ 9, 21, 17, 7, 13, 19, 11, Лале 6, 9, 2, 7, 1, 5, 39, 24, 33, 35, 43, 37, 47, 31, 25, 28, 26, 17, 8, 27, 22, 13, 19, 41, 30, 20, 38, 21, 11, 16, 24а, 14, 29, 10, 12, 15, 18; „Левира“ 10, 5, 9, 4а, 8, 1, 6, 3, 4, 2а, 2; „Лилия“ 4, 6, 3, 2, 1; „Ловджийска“ 5, 2, 6, 7, 4, 1а, 1, 3, 8, 1; „Лоза“ 9, 3, 11, 18а, 1а, 1, 5, 16, 7, 10, 12, 6, 4, 14, 8, 2; „Лозарска“ 5, 13, 2, 2а, 3, 1, 11, 7, 9, 4, 27, 35, 15, 25, 10, 4а, 22, 21, 14, 20, 28, 33, 31, 12, 36, 20а, 39, 8, 45, 23, 50, 19, 46, 6, 20б, 18, 42, 16; „Любен Каравелов“ 10, 8, 7, 1, 11, 3, 9, 13, 4, 5, 12, 2, 6, 15, 14, 16; Лютиче.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 (на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащия се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком) или посетете сайта www.cez-rp.bg.


Споделете:

Свалете в PDF