ПЛАНИРАНИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО ЗА ПЕРИОДА 22 – 26 ФЕВРУАРИ 2021 Г.

понеделник, 22 февруари 2021 247

ЧЕЗ Разпределение уведомява, че за периода 22 – 26 февруари 2021 г. на територията на община Луковит са планирани следните прекъсвания на електрозахранването:

На 23, 24, 25 и 26 февруари 2021 г. (от 11:01 до 15:30 часа) – с. Дерманци, улици: „Васил Левски“ 115, 111, 113, 120, 131, 126, 135, 123, 132, 124, 130, 122, 129, 137, 128, 136, 127, 121, 139, 134, 140, 119, 125, 138, 117; „Струмица“ 9, 16, 14, 13, 18, 7, 10, 12, 11, 5; „Христо Чернопеев“ 22, 6, 12, 2, 13, 14, 5, 36, 3, 34, 9, 10, 20, 28, 38, 4, 7, 11, 26, 18, 17, 32, 21, 19, 1, 30, 16, 8, 15;

На 23, 24, 25 февруари 2021 г. (от 11:01 до 15:16 часа) – гр. Луковит, 44327.203.32, улици: „Александър Теодоров-Балан“ 14, 17, 21, 20, 16, 13, 20а, 25, 19, 15, 18, 22, 23, 19а; „Георги С. Раковски“ 57, 49; „Димитър Димов“ 11, 18, 13, 14, 16, 21, 17, 19, 15, 22, 29, 23, 25, 20, 24, 28, 27; „Предел“ 75, 71, 67, 92, 96, 104, 108, 110, 90, 94, 112, 98, 59, 65, 106, 100, 61, 102; „Сливница“ 30а, 38, 36, 47, 34, 30, 49, 45, 32, ТП26;

На 24 февруари 2021 г. (от 13:01 до 13:15 часа) – гр. Луковит, местност Искъра, Свинарник, Пчелин, Вила, Овощна градина, Помпа, Хижа, Стопански двор;

На 24 и 26 февруари 2021 г. (от 13:01 до 16:00 часа) – с. Беленци, улици: „Батак“ 2, 6, 3, 14, 5, 1; „Беласица“ 6, 1, 4, 2; „Боровец“ 4, 6, 2; „Бузлуджа“ 13, 2, 10, 9, 11, 8, 17, 6, 1, 4, 12, 3; „Васил Левски“ 22, 23, 27, 20, 3; „Втори юни“ 4, 2; „Георги Бенковски“ 6а, 9, 11, 6, 1, 5, 2, 4, 3, 7, 26, 15, 12, 14, 10, 16, 20, 17, 23, 13, 24, 18, 21; „Главна“ 12, 36, 9, 23, 28, 21, 13, 8, 11, 7, 17, 25, 32, 22, 10, 19, 1, 14, 20, 34, 24, 5, 26, 62, 50, 31, 83, 27, 75, 59, 41, 65, 82, 49, 79, 40, 44, 57, 53, 63, 78, 42, 37, 56, 52, 70, 5, 51, 76, 38, 80, 45, 48, 68, 84, 43, 73, 39, 54, 46, 29, 33, 4, 79а; „Деница“ 3, 2, 1, 4, 5; „Изгрев“ 1, 3, 2, 4; „Каноското“ 14, 20, 19, 21, 22, 10, 13, 29, 15, 9; „Кошута“ 4, 8, 2, 6,  местност Селския връх  Пс; „Могилата“ 6, 8, 10, 12, 5; „Обзор“ 11, 10, 7, 13, 12, 8, 3, 6, 2, 1; „Оборище“ 8, 11, 5, 1, 2, 6, 3; „Пазара“ 5, 7, 3; „Пирин“ 1; „Първи май“ 2, 1; „Ратица“ 1, 3, 7, 5, 2; „Рила“ 2, 4, 1, 3; „Свети Илия“ 4; „Синчец“ 8, 3, 6; „Стара планина“ 8, 32, 4, 6, 14, 12, 7; „Тодоришка“ 10, 3, 8, 6, 7, 4, 14, 5, 2, 13, 9, 11; „Христо Ботев“ 3, 1, 2, 4; „Чавдар“ 8, 16, 15, 10, 21, 12, 4, 11, 18, 9, 13, 14, 1, 19; „Чуканска“ 8, 6, 1, 4, 3, 5; „Шипка“ 5, 7, 3;

На 24 и 26 февруари 2021 г. (от 13:01 до 16:00 часа) – с. Карлуково, 119044,  36511,  44327,  улици: „Александър Стамболийски“ 1, 37, 16, 2, 11, 9, 18, 25, 5, 41, 29, 8, 21, 13, 4, 3, 6, 14, 1, 12, 23, 15; „Ален мак“ 2, 5, 7; „Ангел Кънчев“ 4, 3, 6, 5; „Баба Тонка“ 2, 4; „Байкал“ 8, 6, 3, 12, 10, 1, 2; „Бачището“ 2, 6, 4, 1; „Бачо Киро“ 6, 5, 3, 12, 14, 4, 2, 7, 11; „Бор“ 6, 4, 7, 3, 5а, 1, 5; „Бузлуджа“ 13, 6; „Хаджи Димитър“ 1, 4, 7, 3, 2, 8; „Васил Левски“ 18, 13, 7, 15, 14, 17а, 5, 2, 11, 17, 21, 12, 6, 16, 3, 19; „Вежен“ 8, 1, 6, 3, 3а, 5, 1а, 6а; „Георги Бенковски“ 2, 3, 6, 5, 1, 4, 7; „Георги Иванов“ 13, 5, 9, 1а, 6, 2, 3, 7, 12, 16 Къща, 14, 10; „Георги Раковски“ 5, 12, 2, 10, 6, 4, 3, 14, 16, 1; „Градище“ 5, 17, 2, 3, 8, 15, 9, 13, 4, 6, 10; „Девети май“ 2, 5, 6, 3, 10, 8, 4, 1; „Детска песен“ 3, 6, 1, 4а, 4; „Дико Илиев“ 5, 10, 4, 9, 8, 7, 13, 2а, 3, 1, 20, 21, 14, 24, 18, 15, 2, 17; „Дунав“ 5, 3; „Железничарска“ 1, 14, 6, 14, 8, 10;  „Желю Войвода“ 3, 6, 2, 4; „Здравец“ 24а, 24, 21, 23, 28, 27, 26, 17, 4, 13, 22, 14, 20а, 7, 10, 6, 5, 16, 11, 15, 8, 9, 12, 18, 3, 1; „Иван Ангелов“ 10, 6, 3, 8, 5, 16, 14, 18, 19, 11, 21, 20, 24, 22, 28, 15, 13, 26, 17; „Изгрев“ 1, 3, 5, 7; „Искър“ 2, 1, 5, 7, 3, 8, 12, 17,  Искъра - Сладината  64; „Капитан Петко войвода“ 9, 1, 5, 2, 3, 13, 17, 15; „Кирил и Методий“ 1, 3, 5; „Кокиче“ 5, 8, 4, 6, 10, 3; „Лале“ 2, 5, 12, 10, 1, 8, 6; „Латко Лилов“ 5, 2, 1, 3, 10, 7, 6, местност Григора  Пс; „Младост“ 10, 26, 11, 20, 23, 16, 24, 18, 21, 14, 12, 8, 1, 5, 2, 7, 4, 9, 6, 3; „Оборище“ 6, 1, 4; „Орляк“ 4, 21, 11, 13, 1, 15, 2, 19, 3, 6, 10, 14, 12, 17; „Отец Паисий“ 2, 23, 3, 1; „Петко Петков“ 5, 2; „Петър Берон“ 3, 1; „Петър Трантеев“ 2, 3, 11, 6, 5, 8, 1, 9, 4, 13, 7, Пи 018035; „Пролет“ 24, 22а, 18, 8, 1, 12, 22;  „Проходна“ 1, 4, 2, 3, 5, 1а; „Първи май“ 2, 4, 13, 6, 11, 1; „Работническа“ 13, 11, 7, 1, 2, 3, 5, 4; „Райна Княгиня“ 3, 5, 7, 4, 2; „Сергей Румянцев“ 10, 4, 15, 13, 1, 3, 8, 12, 6, 2, 7; „Софроний Врачански“ 4, 1, 6, 2; „Стара планина“ 16, 9, 7, 5, 11, 1, 12, 2, 17, 14, 15, 10, 3, 8, 20, 13, 18; „Стефан Караджа“ 6, 9, 1, 4, 5; „Трети март“ 1, 4; „Хаджи Димитър“ 7; „Христо Андреев“ 7, 3, 5; „Христо Ботев“ 1, 2, 7, 9, 7а, 6, 12, 16, 2а, 3, 10, 18, 14, 4, 5, 8; „Юрий А. Гагарин“ 2, 4, 1, 5, 3, 8, 10, 6, Хижа, Уо ТП 6, Къща, местност Садината;

На 24 и 26 февруари 2021 г. (от 15:30 до 16:00 часа) – гр. Луковит, улици: „Бяло поле“; „Възраждане“ 1, 139; местност Бяло поле, Стрелбище, местност Искъра, Свинарник, Пчелин, Вила, Овощна градина, Помпа, Хижа, Стопански двор;

На 24 и 26 февруари 2021 г. (от 13:01 до 16:00 часа) – с. Петревене, 045009, улици: „Александър Стамболийски“ 11, 6, 3, 12, 8а, 17, 5, 16, 1, 13, 21, 4, 2, 15, 8, 20, 25, 23, 24, 22, 39, 24а, 33, 26, 35, 2а, 31, 27; „Бор“ 1, 2; „Бреза“ 3, 5, 1; „Васил Левски“ 5, 2, 1; „Витиня“ 6, 8, 5, 4, 7, 1, 3; „Генерал Гурко“ 21, 27, 10, 18, 15, 13, 20, 29, 9, 22, 25, 19, 17, 8, 5, 3; „Георги Иванов“ 5, 1, 2, 7, 4, 6, 3; „Георги Сава Раковски“ 7, 54, 52, 4, 18, 6, 3, 8, 30, 20, 15, 46, 10, 12, 1а, 22, 24, 28, 1, 5, 16, 36, 48, 2, 40, 14, 44, 58, 26, 13, 50, 70, 68, Бикарник, 76, 72, 64, 60, 84, 62; „Здравец“ 1, 7, 3, 10, 2; „Златна Панега“ 1, 2; „Иван Вазов“ 10, 7, 3, 2, 6, 1, 10; „Иван Стефанов“ 2, 1; „Изгрев“ 7, 3, 1, 10, 5, 2, 6, 6А, 8, 4, местност Жп спирка, Катодна станция, Пс, местност При Панега 034042; „Опълченец Стоев“ 2; „Отец Паисий“ 11, 3, 6, 1, 9, 4, 5, 7, 2; „Радецки“ 4, 1, 8, 2; „Райна Княгиня“ 9, 2, 5; „Рила“ 7, 10, 15, 20, 6, 2, 14, 3, 8; „Розова долина“ 17, 11, 25, 27, 15, 29, 8, 5, 1, 31, 2, 7, 6, 19, 9, 21, 13, 33, 36, 37, 20, 28, 35а, 22, 41, 35, 26, 37а, 16, 38, 34, 39, 24; „Сергей Румянцев“ 5, 1, 3, 2; „Синчец“ 1; „Софроний Врачански“ 22, 24, 11, 18, 15, 10, 4, 17, 2, 13; „Стара планина“ 8, 1, 7, 2, 6, 9, 10, 4, 5, 11, 3; „Хаджи Димитър“ 67, 56, 57, 48а, 66а, 68, 70, 71, 65, 64, 54, 63, 62, 60, 69, 52, 50, 98, 74, 83, 90, 94, 95, 110, 76, 99, 79, 77, 78, 89, 82, 92, 88, 97, 114, 105, 100, 91, 103, 87, 116, 84, 80, 75, 84а, 102, 108, 106, 81, 96, 73, 86, 36, 38, 33, 51, 27, 42, 46, 8, 17, 55, 19, 2, 44, 48, 12, 20, 9, 31, 24, 37, 53, 41, 13, 49, 23, 29, 15, 47, 16, 22, 7, 21, 3, 35, 40, 1, 43, 4, 39, 28, 6, 14; „Хан Аспарух“ 7, 14, 10, 26, 12, 5, 4, 3, 24, 18, 28, 16, 6 А, 6, 30, 34; „Христо Ботев“ 8, 18, 6, 14, 13, 1, 16, 32, 21, 10, 11, 4, 19, 3, 5, 17, 2, 9, 15; „Цар Освободител“ 6, 2, 14, 1, 4, 12, 3, 16, 8, 13, 15, 11; „Шипка“ 3, 8, 5, 11, 4, 2; „Юрий А. Гагарин“ 2, 4, 5, 7, 1; „Явор“ 1, 3, Обор;

На 24 и 26 февруари 2021 г. (от 15:30 до 16:00 часа) – с. Румянцево, 069012 м. Лъките,  088074,  улици: „Бела лъка“ 8, 1а, 6, 4, 8а, 3, 2, 1; „Божур“ 4; „Бузлуджа“ 2, 3, 1; „Веслец“ 2, 9, 5, 10, 4, 1, 8, 6, 7, 3; „Гергана“ 4, 10, 8, 1, 7, 12, 5, 3, 2, 6, 9; „Гробарска“ 8а, 6, 2, 4; „Дунав“ 1; „Златинска“ 13, 7, 17, 16, 12, 25, 10, 5, 20, 4, 18, 19, 14, 21, 24, 1, 6; „Златна Панега“ 24, 36, 26, 16, 1 Павилион, 14, 10, 44, 8, 18, 32, 1, 8а, 4, 28, 2, 2а, 30, 40, 22, 6, 20, 12, 3, 38; „Искър“ 2, 11, 9, 3, 1, 5, 7; „Йоловска“  7, 1, 3, 5, 11; „Йорговска“ 1; „Капитан Стефан Павлов“ 44, 26, 54, 51, 35, 34, 20, 19, 47, 23, 18, 30, 33, 41, 60, 17, 36, 29, 49, 25 A, 13, 56, 31, 50, 43, 45, 39, 21, 27, 25, 37, 38, 42, 15, 28, 48, 40, 53, 4а, 14, 2, 9, 16, 4, 7, 6, 8, 11, 5; „Карлуковска“ 14, 12, 5, 3а, 13, 1, 7, 17, 18, 16, 5а, 10, 20, 9, 15, 2; „Кокиче“ 3, 4, 5, 2, 9, 6, 7; „Коларска“ 3, 6, 5, 7, 2, 4; „Краище“ 12, 7, 4, 10, 1, 2; „Кракра“ 5, 10, 9, 8, 2, 4; „Лозарска“ 2, 5, 4, 10, 7; „Люлин“ 2, 1; „Маркони“ 14, 22, 8, 38, 26, 1а, 28, 12, 2, 36, 1б, 34, 32, 24, 18, 2а, 10, 4; „Милин камък“ 3, 2, 1; „Момин проход“ 2, 1, 8; „Петър Берон“ 4, 5, 3, 19, 8, 17, 15, 7, 13, 16, 5а, 2, 29, 12, 21, 14, 10, 31; „Пирот“ 1, 11, 15, 17, 6, 2, 19, 7, 5, 9, 8, 21; „Предел“ 10, 2, 4, 8, 1; „Разделна“ 6, 8, 1, 2, 10, 7, 11, 3; „Рила“ 1; „Родина“ 5, 8, 1, 14, 10, 4, 12; „Родопа“ 5, 7, 1; „Росица“ 2; „Сергей Румянцев“ 6, 5, 1, 4, 2, 7, 3, 8, 19, 56, 38, 23, 30, 70, 9, 40, 16, 60, 76, 59, 55 А, 27, 44, 36, 32, 52, 39, 42, 46, 15, 43, 48, 51, 21, 53, 11, 10, 28, 41, 58, 24, 12а, 17, 47, 74, 20, 26, 54, 29, 63, 45, 14, 33, 57, 31, 78, 18, 22, 37; „Сливница“ 4, 2, 3а, 18, 4а, 10, 11, 25, 13а, 1, 23, 6, 16, 21а, 5, 15а, 7, 15, 17, 8; „Стара планина“ 6, 25, 3, 12, 9, 20, 5, 2, 8; „Странджа“ 1, 2, 4, 6, 8, 3, 7, 5;  „Страцин“ 48, 43, 1, 72, 70, 30, 78, 34, 24, 45, 5, 4, 13, 19, 15, 28, 22, 60, 32, 58, 46, 20, 40, 38, 49, 41, 26, 23, 21, 62, 36, 11, 16, 84, 3, 52, 18, 17, 68, 56, 50, 50; „Съединение“ 1, 5, 7, 11, 3, 12, 13; „Тутракан“ 2, 15, 13, 4, 1, 7; „Цачевска“ 4, 6, 11, 3, 9, 8, 7; „Централна“ 3, 1 A, 7, 3 А, 1, 1в, 1б, 25, 15, 23, 20, 7, 37, 35, 11, 45, 21, 51, 12, 14, 19, 16, 39, 10, 53, 18, 9, 4, 2, 31, 33, 6, 25а, 43, 49, 27, 17, 61, 73, 38, 57, 32, 65, 50, 67, 63, 109, 79, 95, 113, 72, 115, 59, 36, 30, 62, 89, 69, 53, 97, 40, 26, 28, 81, 71, 22, 91, 68, 105, 24, 52, 87, 58, 42, 64, 101, 60, 34, 44, 75; „Чукара“ 4; „Шипка“ 2, 5, 1, 3, 11, 9, 1, местност Кичера, ПИ № 2010034, местност Зад камъка;

На 24 и 26 февруари 2021 г. (от 15:30 до 16:00 часа) – с. Тодоричене, 116009, улици: „Бачо Киро“ 9, 6, 21, 16, 10, 4, 3, 12, 27, 33, 35, 25, 17, 23, 1, 29, 37, 5, 15, 7, 13, 19, 8, 11; „Васил Левски“ 7, 8, 10, 3, 1, 6, 4, 5, 13; „Добри Войников“ 3, 7, 9, 1, 2, 11, 5; „Капитан Петко войвода“ 6, 2, 4, 1, 7, 5а, 12, 8, 3, 10, 5, 18, 13, 20, 14; „Кочо Честименски“ 14, 12, 4, 15, 10, 1, 2; „Никола Обретенов“ 4, 10, 2, 7, 1; „Панайот Хитов“ 8, 5, 3, 1, 4, 6, 2; „Петко Р. Славейков“ 2, 6, 7, 12, 10, 13, 51, 1, 5, 11; „Райна Княгиня“ 13, 11, 9, 19, 21, 2, 12, 3, 5, 15; „Старо шосе“ 2, 4, 3; „Тодор Каблешков“ 31, 2, 24, 17, 37, 36, 43, 4, 11, 12, 41, 9, 32, 16, 28, 10, 13, 15, 7, 5, 33, 34; „Филип Тотю“ 15, 17; „Хаджи Димитър“ 69, 66, 61, 53, 64, 71, 67, 57, 63, 29, 74, 27, 56, 65, 46, 48, 52, 44, 54, 72, 60, 68, 23, 58, 35, 18, 15, 19, 8, 33, 36, 38, 37, 42, 1, 26, 12, 20, 47, 30, 22, 11, 4, 2, 34, 49, 9, 16, 14, 6, 41, 5, 45, 31, 7, 24, 1а; „Христо Ботев“ 31, 36, 76, 68, 42, 72, 60, 44, 90, 70, 80, 74, 88, 86, 82, 40, 52, 30, 38, 84, УПИ -ІХ-174, кв.12;

На 26 февруари 2021 г. (от 13:01 до 13:15 часа) – гр. Луковит, Стопански двор.


Споделете:

Свалете в PDF