ПЛАНИРАНИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО ЗА ПЕРИОДА 18 – 22 НОЕМВРИ 2019 Г.

понеделник, 18 ноември 2019 197

Във връзка с уведомление на ЧЕЗ, Община Луковит информира гражданите, че компанията извършва дейности с цел подобряване услугите на своите клиенти. Успешната им реализация налага следните кратковременни прекъсвания на електрозахранването:

На 18, 19, 20, 21 и 22 ноември 2019 г. (от 08:30 до 16:30 часа) – гр. Луковит, улици: „Бор“ 1, 2; „Кокиче“ 42, 25, 35, 21, 46, 19, 47, 39, 27а, 37, 22, 34, 41а, 17, 41, 24, 20, 43а, 48, 27, 29, 36а, 30, 28а, 18, 40, 16, 23, 26, 36, 32, 44, 28, 31, 33, 38, 50; „Лале“ 39, 24, 33, 35, 43, 37, 47, 31, 25, 28, 26, 17, 8, 27, 22, 13, 19, 41, 30, 20, 38, 21, 11, 16, 24а, 14, 29, 10, 12, 15, 18; „Лилия“ 2, 1; „Лозарска“ 27, 35, 15, 25, 10, 4а, 22, 14, 21, 20, 28, 33, 31, 12, 36, 20а, 39, 8, 45, 23, 50, 19, 46, 6, 20б, 18, 42, 16; „Мак“ 3а, 4, 6, 3, 2, 1, 59; местност Голият връх; „Начална“ 10, 43, 18, 37, 23, 42, 22, 17, 19, 32, 36, 30, 27, 28, 24, 21, 33, 38, 31, 16, 20, 41, 14, 26, 25, 35, 12, 29; „Пролет“ 27, 25, 17, 15, 46, 38, 28, 36, 40, 21, 19, 13, 26, 42, 30, 44а, 23, 34, 32; „Теменуга“ 23а, 29, 25, 10, 57, 18, 22, 41, 19, 4, 33, 8, 45, 14, 27, 23, 35, 6, 31, 16, 21, Тп57;

На 18, 19, 20, 21 и 22 ноември 2019 г. (от 09:00 до 16:15 часа) – с. Торос, улици: „Васил Левски“ 6, 4, 24, 8, 1; „Витска“ 12, 13, 15, 11, 19, 20, 16, 33, 10, 6, 15а, 9, 4, 29, 37, 8, 41, 21а, 43, 35, 25, 17, 23, 49, 18, 31; „Вълчо Русковски“ 3, 5, 13, 11, 7; „Върбан Йотов Теслов“ 1, 10, 12, 6, 7, 11, 5, 14, 9, 8, 4, 2; „Дило Йотов“ 108, 130, 138, 126, 114, 115, 116, 112, 120, 129, 110, 127, 137, 132, 109, 124, 107, 128, 105, 135, 123, 117, 108а, 134, 141, 139, 121, 119, 113; „Марин Табаков“ 1, 11, 9, 6, 7, 2, 4, 5; „Младост“ 21, 29, 25, 19, 17, 13, 27, 23, 15; „Никола Вапцаров“ 27, 24, 18, 4, 23, 29, 16, 28, 30, 20, 25, 26, 22, 31; „Подполковник Тарасов“ 23, 9, 27, 3, 11, 19, 1, 15, 7, 5, 21; „Равнището“ 13, 9, 5, 41, 25, 1, 17, 6, 14, 4, 21, 2, 16, 10, 8, 19, 23, 7, 15; „Райна Княгиня“ 1, 1а; „Речна“ 2, 3, 1; „Хаджи Димитър“ 16, 19, 20а, 21, 17, 20, 18, 15, 13; „Христо Смирненски“ 2, 7, 6, 1, 4, 5, 3; УО ТП 10;

На 18, 19, 20, 21 и 22 ноември 2019 г. (от 08:30 до 16:15 часа) – с. Дъбен, улици: „Вутевска“  30, 14, 16, 9, 17, 23, 28, 22, 13, 19, 42, 24, 46, 12, 8, 29, 44, 2, 5, 48, 38, 25, 32, 26, 18; „Иван Вазов“  33, 29, 20, 72, 66, 54, 13, 64, 15, 11, 10, 3, 60, 78, 70, 39, 58, 8, 12, 68, 14, 9; „Кральовска“ 2, 3, 1; „Пейо Яворов“ 5, 14, 10, 7, 18, 12, 2, 4, 15, 8, 9, 13, 11, 20, Тп 1, 1; „Петко Славейков“ 2, 1, 8, 10; „Петър Берон“ 4, 2, 3, 10, 6; „Поповска“ 25, 5, 1, 21, 11, 3, 7, 17, 19, 15, 4, 9, 23; „Сергей Румянцев“  24, 18, 1, 16, 21, 2, 8, 13, 17, 12, 32, 14, 35, 26, 30; „Урушка“ 4, 12; „Цоковска“ 4, 21, 2, 35, 24, 23, 26, 25, 17, 33, 30;

На 18 ноември 2019 г. (от 12:30 до 14:00 часа) – с. Дерманци, 079051, Еледжиково Пи079016, Райкова млака,  Шивашки цех, Фуражен цех;

На 20 ноември 2019 г. (от 09:00 до 16:00 часа) – с. Бежаново, улици: „Аско Махмудов“ 3, 14, 8, 4, 15, 7, 17, 2, 6, 5, 21; „Бачо Киро“ 2, 1, 8, 3; „Вежен“ 2, 8, 4; „Георги С. Раковски“ 6, 8, 3, 5, 10, 4, 1, 2; „Добри Комитата“ 16, 1, 25, 6, 27, 14, 10, 3, 12, 5, 23, 4; „Дунав“ 22, 17, 10, 16, 7, 18, 14, 20; „Искър“ 16, 17, 8, 14, 3, 4, 1, 22, 38, 28, 34, 11, 6, 21, 15, 26, 2, 20, 36, 40; „Йордан Йовков“ 1, 3; „Калето“ 5, 2, 1, 7; „Опълченска“ 4, 2, 1, 7; „Орелец“ 2, 1; „Осогово“ 10, 1, 13, 12, 11, 3, 5, 2, 9, 16, 4, 6, 14, 7; „Отец Паисий“ 1; „Патриарх Евтимий“ 6, 4, 1, 3, 2, 7, 5; „Плевен“ 55; „Сини вир“ 12, 14, 8, 11, 13, 15, 4; „Стара планина“ 11, 25, 34, 69, 47, 16, 63, 6, 1, 67, 22, 53, 58, 23, 15, 4, 49, 27, 33, 29, 41, 46, 10, 12, 3, 5, 39, 35, 13, 54, 31, 61, 9, 32, 8, 14, 26, 21, 38, 51, 71, 44, 65, 7, 56, 36, 30, 42, 28, 24, 75, 19, 37, 48, 59, 2, 60; „Стефан Караджа“ 3, 6, 1, 2, 9, 4, 5; „Христо Татарлийски“ 5, 17, 3, 15, 7, 19, 29, 8, 14, 11, 13, 16, 9, 10, 12, 8;

На 20 ноември 2019 г. (от 10:15 до 13:30  часа) – гр. Луковит, 44327.80.25, улици „Божур“ 6, 8, 1, 12, 4, 2, 11, 5; „Бор“ 3, 1, 2; „Възраждане“ 2а; „Кирил и Методий“ 112, 94, 104, 100, 106, 92а, 98, 96, 108, 92, 102; „Козлодуй“ 20; „Кокиче“ 10, 3, 6, 15, 12, 4, 1, 8, 7, 2, 14, 13, 11, 9, 2а, 5, 42, 25, 35, 21, 46, 19, 47, 39, 27а, 37, 22, 34, 41а, 17, 41, 24, 20, 48, 43а, 27, 29, 36а, 30, 28а, 18, 40, 16, 23, 26, 36, 32, 44, 28, 31, 33, 38, 50; „Лале“ 6, 9, 2, 7, 1, 5, 39, 24, 33, 35, 43, 37, 47, 31, 25, 28, 26, 17, 8, 27, 22, 13, 19, 41, 30, 20, 38, 21, 11, 16, 24а, 14, 29, 10, 12, 15, 18; „Лилия“ 4, 6, 3, 2, 1; „Лозарска“ 5, 13, 2, 2а, 3, 1, 11, 7, 9, 4, 27, 35, 15, 25, 10, 4а, 22, 21, 14, 20, 28, 33, 31, 12, 36, 20а, 39, 8, 45, 23, 50, 19, 46, 6, 20б, 18, 42, 16; „Лютиче“ 14, 8, 10, 16, 7, 11, 7а, 3, 1, 2, 4, 13, 15, 6, 5, 12; „Мак“ 3а, 4, 6, 3, 2, 1, 59; местност Голия връх; „Момина сълза“ 8, 11, 1а, 30, 18, 3, 10, 28, 16, 6, 32, 1, 5, 26, 22, 22а, 4, 9, 19, 15а, 13, 14, 20, 17, 12, 17а, 7, 24, 2; „Начална“ 9, 7, 13, 8, 15, 3, 6, 1, 11, 2, 2а, 6а, 4, 5, 10, 43, 18, 37, 23, 42, 22, 17, 19, 32, 36, 30, 27, 28, 33, 24, 21, 38, 31, 16, 20, 41, 14, 26, 25, 35, 12, 29; „Пролет“ 6, 4, 22, 5, 18, 2, 1, 14, 11, 7, 9а, 8, 12, 9, 3, 20, 10, 16, 27, 25, 17, 15, 46, 38, 28, 36, 40, 21, 19, 13, 26, 42, 30, 44а, 23, 34, 32; „Роза“ 20, 5, 9, 10, 7, 4, 11, 8, 2, 18, 14, 1, 6, 3, 16; „Синчец“ 3, 22, 16, 18, 10, 11а, 2, 6, 20, 12, 14, 24, 1, 15, 7, 11, 4, 9, 8, 5; „Теменуга“ 1, 17, 9, 2, 7, 15, 11, 6, 13, 5, 2а, 23а, 29, 25, 10, 57, 18, 22, 41, 19, 4, 33, 8, 45, 14, 27, 23, 35, 6, 31, 16, 21,  ТП37, ТП57;

На 20 ноември 2019 г. (от 09:00 до 15:15  часа) – с. Ъглен, улици: „Александър Стамболийски“ 23, 43, 22, 38, 24, 17, 20, 47, 12, 3, 5, 16, 15, 51, 4, 40, 28, 27, 11, 14, 41, 49, 6, 30, 33, 39, 25, 21, 29, 7, 36, 8, 26, 9, 19, 35; „Баба Тонка“ 4, 6; „Бачо Киро“ 4, 1, 2; „Белия бряг“ 4, 3, 2; „Витска“ 4, 14, 20, 9, 10, 8, 2, 3, 12, 22, 7, 28, 18, 24, 6, 1, 17, 26; „Въло Войвода“ 2; „Георги Бенковски“ 1, 5, 8, 6, 7, 4; „Здравец“ 1; „Ивайло“ 1; „Иван Вазов“ 18, 20, 22, 13, 16; „Иглен“ 38, 49, 47, 42, 39, 45, 51, 26, 43, 55, 24, 61, 32, 31, 29, 36, 33, 27, 35, 41, 42а, 34, 28, 23, 40, 37; „Каменица“ 1, 3, 8, 10, 6, 2, 4; „Капитан Петко войвода“ 41, 50, 24, 49, 40, 31, 27, 42, 52, 44, 36, 33, 25, 20, 30, 43, 51, 46, 48, 22, 29, 32, 45, 38, 26; „Кирил и Методий“ 2, 5, 4, 3, 8, 1, 6; „Никола Вапцаров“ 4, 2, 3, 1; „Освобождение“ 43, 68, 72, 41, 21, 70, 74; „Панайот Волов“ 5, 1, 4, 2, 9; „Панайот Хитов“ 6, 4, 8, 1, 2; „Сергей Румянцев“ 1, 8, 7, 20, 5, 3, 14, 10, 12, 24, 16, 2, 22; „Стефан Караджа“ 9, 17, 4, 6, 13, 15; „Хан Аспарух“ 1, 18, 12, 16, 4, 3а, 5, 10, 6, 3, 8, 22, 20, 14; „Цар Борис I“ 47, 18, 22, 4, 1, 2, 11, 20, 6, 3, 14, 10, 16,  УО ТП 5,  УО ТП 10.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 (на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащия се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком) или посетете сайта www.cez-rp.bg.


Споделете:

Свалете в PDF